Lectia 18. Mângâiați-vă și întăriți-vă

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Mângâierea îşi are originea şi resursele în Dumnezeu şi este o permanentă necesitate în viaţa creştină (2 Corinteni 1:3-7)
 2. Întărirea în duh este necesară pentru creştere şi refacere (Efeseni 3:16; 1 Tesaloniceni 5:14)
 1. MÂNGÂIAŢI-VĂ
 2. Un Dumnezeu care mângâie (Atenţie! – Luca 6:24; 16:25)
 3. El a oferit o mângâiere veşnică; mântuirea aşteptată de la primii patriarhi (Geneza 5:29; Luca 2:25; 2 Tesaloniceni 2:16-17)
 4. El mângâie pe toţi copiii Săi, prin Scripturi, El oferă speranţă în smerenie şi ascultare (Romani 15:4-13; Psalmul 112:1, 8; 119:50;Iov 6:10; 2 Corinteni 7:6; Isaia 57:15)
 5. Oamenii trebuie să folosească mângâierea
 6. Ce presupune (conţine) mângâierea? Să asculţi necazul şi să vorbeşti cu afecţiune, din dragoste, pentru încredere şi înviorare (Iov 21:1-3; Isaia 36:15; 66:13; 1 Tesaloniceni 2:11-12; 1 Corinteni 14:3; Filipeni 2:1-2). O slujbă a Duhului (Ioan 14:16, 26; 15:26)
 7. Ce oameni au nevoie de mângâiere? Cei care suferă necazuri sau moartea cuiva drag (Geneza 24:67; Rut 2:13; 1 Cronici 7:22; 1Tesaloniceni 4:15-18); căderi în pocăinţă (2 Corinteni 2:6-8). Caz Iov (Iov 2:11; 16:2; 29:25; 42:11)
 8. Oameni care au practicat mângâierea: Iosif (Geneza 50:21); Barnaba (Fapte 4:36), alţii (Coloseni 4:11; 2 Timotei 1:16)
 1. ÎNTĂRIŢI-VĂ
 2. Ce presupune (ce este) întărirea spirituală?
 3. Fortificare, dotare spirituală, dezvoltare necesară creşterii şi rezistenţei (2 Corinteni 10:4; Efeseni 6:10-11; Filipeni 4:13; 1Timotei 1:12; 2 Timotei 4:16-17; 1 Corinteni 16:13)
 4. Ea conferă putere de răbdare cu bucurie şi statornicie, încredinţare puternică (credinţă) în învăţăturile Bibliei (Coloseni 1:11;Fapte 19:20; 1 Tesaloniceni 3:1-5; Evrei 2:4)
 5. Necesitatea şi practica întăririi
 6. Oameni ce trebuie întăriţi: poporul şi conducătorii (Deuteronom 31:6-7; Iosua 1:6, 18; Luca 22:32; 1 Petru 5:10; Evrei 12:12)
 7. Cine poate şi trebuie să-i întărească: Dumnezeu (Psalmul 119:133; 138:3); îngerii (Daniel 10:18-19; Luca 22:43); credincioşii plini de har, de credinţă şi de duh (Romani 1:11-12; Fapte 14:22; 15:32; 18:23)

ÎNCHEIERE

 1. Mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă este o poruncă divină, la care participă toate efectivele sfinte (Isaia 40:1; 49:13; 61:2; 1 Tesaloniceni 5:11)
 2. Fii producător, comerciant, intermediar, nu doar consumator de mângâieri şi întăriri (Filipeni 1:7-14; 2 Corinteni 12:14-15)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *