Lecția 18. Manase , păcătosul iertat

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Manase fiul Ezechia a avut cea mai lungă domnie (1 Împăraţi 21:1)
 2. Domnia lui dovedeşte îngăduinţa divină pentru păcătos şi timpul rezervat pocăinţei (Romani 2:4; Apocalipsa 2:21)
 1. PĂCATUL LUI MANASE
 2. Stricăciunea păcatului
 3. Stilul păgân, canaanit; culmea păcătoşeniei – tendinţa mereu crescândă a păcatului (Genesa 15:16; 2 Împăraţi 21:2-3, 6, 9, 11)
 4. Domeniile păcatului: de la moral la idolatru – vrăjitoresc (2 Împăraţi 21:6, 16). Cel mai grav este răul (urâciunea pustiirii) în Casa Domnului (2 Cronici 33:4-5, 7)
 5. Manase – forţa răului prin cel ce conduce – caz Satan (2 Împăraţi 21:9, 11; Apocalipsa 13)
 6. Sentinţa divină pentru păcat
 7. Apeluri respinse – rolul profeţilor alături de  Lege; Ilie lângă Moise (2 Cronici 33:10, 18)
 8. Pedeapsa rostită pentru Manase (2 Cronici 33:11); pentru popor (2 Împăraţi 21:10-15)
 1. POCĂINŢA LUI MANASE
 2. În închisoarea babiloniană
 3. Smerenia adâncă (2 Cronici 33:12)
 4. Rugăciuni ascultate (2 Cronici 33:12-13, 19)

 Manase ajunge să-l cunoască pe Dumnezeu

 1. În Iuda pe tron
 2. Pocăinţa schimbă viaţa spirituală (2 Cronici 33:15-16)
 3. Pocăinţa trebuie implementată pe teren (2 Cronici 33:16b17)
 4. Pocăinţa aduce binecuvântarea (2 Cronici 33:14)

ÎNCHEIERE

 1. Hozai a scris biografia lui Manase (2 Cronici 33:19), dar ce au înţeles cei din jur căci Amon (fiul lui) n-a înţeles! (2 Cronici 33:21-25)
 2. Deznodământ şi explicaţii; harul divin este mare, dar are reguli:
 3. a) stările scurte de păcat pot fi iertate (caz David, Petru)
 4. b) stările lungi de păcat pot fi iertate doar în caz „Manase” diferit de Saul, Ieroboam. Manase nu L-a cunoscut înainte pe Dumnezeu, ceilalţi da (2 Cronici 33:13; Evrei 6:4-8; 1 Samuel 3:7)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *