Lecția 18. Furtul și lăcomia

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Cuprinde categoria: furtişaguri, înşelăciune, hoţii, lăcomii de avere/de bani (Ieremia 6:13)
 2. Sunt interzise de porunca a VIII-a: „Să nu furi!” (Exodul 20:15) şi de porunca a X-a: „Să nu pofteşti!” (Exodul 20:17)

 

 1. PREZENTARE
 2. Motivele furtului şi ale lăcomiei
 3. O atitudine a inimii (Matei 15:19), o poftă satanică, firească (Apocalipsa 9:21, Iacov 4:1-2)
 4. 2. Sărăcia, foamea (Proverbe 30:9)
 5. Obţinerea de bunuri pentru a fi jertfite Domnului (Maleahi 1:13)

Furturile sunt asociate cu păcate grele (Osea 4:2)

 1. Formele de manifestare
 2. 1. Haina lăcomiei (I Tesaloniceni 2:5):
 3. a) în familie (Proverbe 28:24)
 4. b) în societate (Ezechiel 22:27)
 5. Lăcomia de avere (Luca 12:13-2)
 6. 3. Lăcomia de bani (I Corinteni 5:10):
 7. a) afaceri (Mica 7:3)
 8. b) slujbe religioase (Tit 1:7; II Petru 2:3)
 9. 4. Lăcomia de mâncare (Proverbe 23:1-3)
 10. 5. Furtul de persoane/răpiri (Exodul 21:16)
 11. Efecte, urmări (o închinare la idoli – Coloseni 3:5)
 12. 1. Certuri, tulburări (Proverbe 28:25; 15:27)
 13. 2. Atrag mânia şi pedeapsa divină (Isaia 57:17; I Corinteni 6:10; Proverbe 1:10-19; I Timotei 6:10)

 

 1. EXEMPLE BIBLICE
 2. Exemple negative
 3. 1. Eva – prima poftă (Genesa 3:6)
 4. Iacov – un furt intelectual (Genesa 27)
 5. Rahela – un furt idolatru (Genesa 31:19)
 6. 4. Balaam – lăcomia de bani pe fond religios (II Petru 2:14; Iuda 11; Numeri 22:7-8,17; 24:11)
 7. 5. Acan – furtul ce aduce moartea (Iosua 7:20-21)
 8. 6. Mica şi levitul – sponsori şi  păstori idolatri şi lacomi (Judecători 17-18)
 9. 7. Fiii lui Eli – o afacere religioasă (I Samuel 2:12-17)
 10. David – lăcomia curviei (II Samuel 12:4,9)
 11. 9. Ahab – poftirea averii aproapelui (I Împăraţi 21:2-6,19)
 12. Ghehazi – lăcomia ce aduce lepra (II Împăraţi 5:20, 27)
 13. Exemple pozitive
 14. Avraam – bogatul fără lăcomie (Genesa 14:22-24)
 15. Samuel – judecătorul ce nu a putut fi mituit (I Samuel 12:3-5)
 16. 3. Oastea lui David – oameni săraci, dar care nu fură (I Samuel 25:15)

 

ÎNCHEIERE

 1. Furtul este arta diavolului (Ioan 10:10), de aceea este necesar să lepădăm iubirea de sine şi să ne iubim aproapele cu fapta (Efeseni 4:28; Matei 6:19-20)
 2. 2. Integritatea lui Isus şi a Bisericii cuprinde şi acest domeniu (Ioan 14:30; Tit 2:10)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *