Lectia 17. Familia care crește împărați

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Iehoiada – mare preot în Iuda, contemporan cu Asa, Iosafat, Ioram, Ahazia, Ioas. Un părinte spiritual pentru împăraţi (2 Cronici 24:15-16, 22:11)
 2. Ioşabeat – Ioşeba, soţia preotului, fiica lui Ioram

 

 1. IEHOIADA
 2. Iehoiada – Mare preot în Casa Domnului
 3. Tinereţea  şi formarea lui Iehoiada:
 4. a) reformele lui Asa (2 Cronici 15:3, 4:10-18); Iosafat (2 Cronici 17:6-9; 19:5-11; 2 Cronici 20:32-33; 27:3)
 5. b) a cunoscut şi apostazia şi idolatria sub influenţa dinastiei lui Omri (2 Cronici 24:6-7)
 6. Maturitatea şi bătrâneţea (sub Iosafat, mare preot – Amaria  (2 Cronici 19:1). Ajuns mare preot, lucrează în Casa Domnului (2 Cronici 23:12), apoi în toată ţara (2 Cronici 23:3-16)
 7. Organizarea slujbelor la Casa Domnului şi în ţară
 8. a) cine să facă slujba: spirituală (2 Cronici 23:4-6,18,19); materială (2 Regi 12:11-12)
 9. b) cum să facă slujba? Sub legământ, împreună cu Domnul (2 Cronici 21:1-3); după Lege (2 Cronici 23:3,6,18)
 10. c) când să facă slujba şi unde (2 Regi 11:5-9; 12:6-7)? Excepţie: amânarea (2 Cronici 24:5-6; 2 Regi 12:5-7)
 11. d) eliminarea idolatriei (2 Împăraţi 11:18,15)
 12. Iehoiada – părinte spiritual al lui Ioas
 13. Cei şapte ani de acasă (2 Cronici 22:12; Fapte 7:20; Psalmul 127:1)
 14. Împărat la şapte ani (2 Împăraţi 11:4; 2 Cronici 23:1). Paza împăratului (2 Împăraţi 11:8,11). Cununa şi mărturia împăratului (2 Împăraţi 11:12; Deuteronom 17:18-20)
 15. Rolul părintelui: influenţa asupra copilului matur (2 Împăraţi 11:17), stabilirea principiilor (2 Împăraţi 12:2), îndrumarea şi supravegherea activităţii spirituale (2 Cronici 24:14)
 16. Rolul combinat al părinţilor

 

 1. IOŞABEAT ŞI IOAS (mama şi copilul)
 2. Ioşabeat
 3. Mama care oferă viată cu preţul vieţii (2 Împăraţi 11:1-2)
 4. Mama care îngrijeşte copilul, material, fizic şi spiritual în Casa Domnului (2 Împăraţi 11:2)
 5. Mama care ridică copilul; o muncă în tăcere; o  educaţie pentru tron
 6. Mama care leagă inima copilului de Casa Domnului (2 Împăraţi 11:3; 2 Cronici 24:4-7)
 7. Ioas
 8. Copilul ascuns –  multe profeţii pentru el (2 Cronici 24:27). A făcut bine în ascultare (2 Cronici 24:2)
 9. Bărbatul uşor influenţabil de cei răi (2 Cronici 24:17). Problema înălţimilor (2 Împăraţi 12:3)

 

ÎNCHEIERE

 1. Iehoiada – omul care anticipează şi plănuieşte după planul lui Dumnezeu; omul care pregăteşte copilul de mic, pentru a fi mare (2 Împăraţi 11:17; 2 Cronici 23:3; 24:16)
 2. Ioşabeat – femeia care ascultă de Dumnezeu şi de soţ, când în ţară şi familie domneau Baal şi femeile (2 Cronici 22:10-12)
 3. Ioas – împăratul care s-a prăbuşit peste propriii închinători, după ce a fost ridicat de Dumnezeu şi familie (2 Cronici 24:17)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *