Lecția 16. Nemulțumirea

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Nemulţumirea (cârtirea) este starea de spirit ce caracterizează o persoană ale cărei dorinţe, pofte, planuri nu s-au realizat (II Timotei 3:2; Iuda 16). O atitudine sub influenţa diavolului.
 2. Nemulţumirea este opusul mulţumirii (absenţa mulţumirii)

 

I . PREZENTARE

 1. Cauze (acuzele oamenilor împotriva semenilor – Faptele Apostolilor 6:1; împotriva Domnului – Exodul 16:7)
 2. Neîmplinirea dorinţelor dintre conducători şi conduşi (I Petru 2:18; Iosua 9:18; Luca 3:14)
 3. Slujirea (I Petru 4:9; Luca 10:39-42; Faptele Apostolilor 10:29)
 4. Fariseismul (Luca 5:30; 15:2; 19:7);  exemplu: fariseul şi vameşul (Luca 18:10-13)
 5. Neînţelegerea voii divine (Ioan 6:41; Matei 20:11)
 6. Nebunia (Proverbe 19:3)
 7. Poftele nesăbuite (I Timotei 6:7-10; Iuda 8-16).
 8. Forme de manifestare
 9. Comentarii, vorbiri de rău (Luca 5:30; Ioan 6:60)
 10. 2. Acte de mânie, răzbunare (Iona 4:1-3)
 11. Dezbinări (Iuda 19; Ioan 6:66)
 12. Efecte (în general negative, cu unele mici excepţii –  Faptele Apostolilor 6:2-4)
 13. 1. Rătăcirea spirituală (Romani 1:21; Iuda 11)
 14. Pedeapsa divină (I Corinteni 10:10; Numeri 16:45)

 

 1. ELIMINARE
 2. Metode de tratare a nemulţumirii (Iona 2:9; 4:2)
 3. 1. Împlinire, învăţătură (Exodul 17:4-7; Numeri 17:5,10; Isaia 29:24; Luca 6:35)
 4. 2. Neîmplinire, pedeapsă (Psalmul 112:10; Romani 2:8-9)
 5. Cultivarea mulţumirii (jertfa de mulţumire, se toarnă peste arderea de tot – Leviticul 6:12; 19:5)
 6. 1. Motive pentru a fi mulţumitori (Filipeni 2:14; Romani 8:28; Evrei 13:5; II Corinteni 2:14; Romani 7:25; I Corinteni 15:57)
 7. Formele prin care ne manifestăm mulţumirea:
 8. a) rugăciunea (Filipeni 4:6; I Tesaloniceni 1:2)
 9. b) cântarea (Coloseni 3:16)
 10. c) starea de mulţumire (Efeseni 5:4; I Tesaloniceni 2:13)
 11. Efectele mulţumirii (Proverbe 15:15; Psalmul 21:2)

 

III. EXEMPLE BIBLICE

 1. Nemulţumire
 2. 1. Israel – un popor mereu nemulţumit (Exodul 15:24 – Mara; 16:2,9,12 – Sin; Numeri 14:2,3; 27-35 – Cades; 16:11,41,44-50)
 3. Biserica –  (re)verifică-ţi motivele de nemulţumire! (Faptele Apostolilor 6:1-4; Iuda 19)
 4. Mulţumire (Eclesiastul 6:9; Efeseni 5:20; I Tesaloniceni 5:18; Habacuc 3:17-18)
 5. Un samaritean – cel ce ştie să mulţumească (Luca 17:16)
 6. Pavel – omul care este mulţumit în orice stare materială (Filipeni 4:11-13)

 

ÎNCHEIERE

 1. Să ne arătăm mulţumitori, căci avem motive reale (Evrei 12:28-29)
 2. Să nu cârtim, pentru că este un păcat cu efecte catastrofale (I Corinteni 10:10)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *