Lectia 16. Fiii răscumpărării

Iosif Anca

INTRODUCERE

 1. Naşterea din nou (regenerarea) deschide drum dezvoltării omului păcătos, ca fiu al lui Dumnezeu, spre maturitatea lui (în) Isus Hristos (Efeseni 4:13-14)
 2. Filiaţia aceasta conferă drepturi legale complete pentru credincioşi (Galateni 4:1-7)

 

 1. DE LA REGENERARE LA DESĂVÂRŞIRE
 2. Înfierea în concept biblic
 3. Exemple din istoria V. T.: Avraam de la Eleazar la Isaac (Genesa 15:2;17:18-19); Manase şi Efraim (Genesa 48:5); Moise (Exodul 2:10); Israel (Exodul 4:22-23; Romani 9:4)
 4. Adoptarea, aşezarea ca fiu este lucrarea Duhului: „huiothesia” (Romani 8:15-16; Galateni 4:6)
 5. Etape de dezvoltare în viaţa credinciosului
 6. Etape (termeni în lb. Greacă):
 7. a) copilăria –„brephos” – copil nou născut, prunc (1 Petru 2:2); „nepios” – neînvăţat, creştin copilăros (1 Corinteni 3:13; Efeseni 4:14; Evrei 5:13)
 8. b) maturitatea –„huios” – fiu matur (Matei 3:17; 2 Corinteni 6:18)
 9. Scopul: desăvârşirea:
 10.             a) ebraică (Vechiul Testament) – „shalem” – drept, terminat (Deuteronom 25:15; 2 Corinteni 8:16);  „tamin” – perfect (jertfe; Proverbe 2:21)
 11.             b) greacă (Noul Testament) – „teolis” – desăvârşit (Romani 12:2); „katartizo” – ajustat complet,                       reparat (1 Corinteni 1:10)

 

 1. STAREA DE FIU AL LUI DUMNEZEU
 2. Rezultatele adopţiei
 3. 1. Natura – chipul şi asemănarea (2 Petru 1:4; Romani 8:29; 2 Corinteni 3:18; Efeseni 4:24)
 4. Afecţiunea şi grija paternă (Ioan 17:22-23; 1 Ioan 4:7-8; Matei 6:32; 2 Corinteni 1:4; Evrei 12:6-11)
 5. 3. Răscumpărarea trupului şi primirea moştenirii (Romani 8:19-23; 1 Petru 1:3-5; Apocalipsa 21:7; 2:7; 3:12)
 6. Desăvârşirea (perfecţiunea)
 7. Desăvârşirea lui Dumnezeu în natură şi căile Sale (Matei 5:48; 1 Ioan 3:9; Psalmul 18:30; 19:7)
 8. Desăvârşirea sfinţilor:
 9.             a) stări de neprihănire în Vechiul Testament: Noe (Genesa 6:9); Iov (Iov 1:1; 2:3); Ezechia (2 Regi

20:2-5) : (Psalmul 101:2, 6)

 1.              b) perfecţiunea prin ispăşirea şi întreaga lucrare a lui Isus Hristos (Psalmul 138:8; 1 Petru 5:10; Zaharia 3:8-10;Efeseni 1:13-14). De la ziua ispăşirii la ziua răscumpărării (Epistola către evrei                      cuprinde de 17 ori expresia de desăvârşire – perfecţiune)
 2. Mijloacele desăvârşirii (Evrei 12:1-2; 13:20-21; 2 Timotei 3:16-17; Efeseni 5:26-27; 4:11-12; Coloseni 1:26-27)

 

ÎNCHEIERE

 1. Originea înfierii şi a desăvârşirii este în planul veşnic iar finalitatea la a doua venire (Efeseni 1:5; Filipeni 3:20-21)
 2. Dorinţa, credinţa, trebuie asociate cu silinţa totală şi permanentă (Galateni 3:26; 2 Corinteni 7:1; Deuteronom 18:13)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *