Lectia 15. Regenerarea

Iosif Anca

INTRODUCERE

 1. Regenerarea – naşterea din nou („palingenesia”); a fi născut („gennao”)
 2. Regenerarea – a fi complet reformat sau îmbogăţit, a aduce din nou la existenţă, a fi renăscut spiritual pe o bază nouă (Ioan 1:13;Tit 3:7)

 

 1. CUM SE POATE FACE AŞA CEVA? (Ioan 3:9)
 2. O naştere (Re-geneză – un act creator al lui Dumnezeu)
 3. Noua creaţie în Isus Hristos ; creaţia adamică nu poate naşte numai „carne” (Ioan 3:6; 2 Corinteni 5:17)
 4. Elemente (asemănător naşterii fizice):
 5.             a) sămânţa – Cuvântul (1 Petru 1:23)
 6.             b) sângele – Mielul junghiat (1 Ioan 1:7)
 7.             c) apa – regeneratoare, lucrare – Cuvântul, simbol – botez (Efeseni 5:26; Tit 3:5; Evrei 10:22; Fapte 22:16)
 8.             d) suflarea – Duhului (Ioan 3:5-8)
 9.             e) voia  Tatălui (Iacov 1:18)
 10. O restaurare totală
 11. O trezire… o înviere prin glasul lui Dumnezeu – trezirea prin Ioan, învierea prin Isus Hristos  (Ioan 5:24; Efeseni 5:14; 2:1-6; Romani 6:5-6)
 12. O convertire (întoarcere la starea iniţială), o schimbare totală a minţii, inimii, caracterului, dorinţelor, etc. (Psalmul 19:7; 51:13;Matei 18:3; Romani 12:2; Ezechiel 11:19-20; Efeseni 4:17-32…)
 13. O mutare din întuneric la lumină din condiţiile bolii şi morţii în viaţă şi binecuvântare  (Fapte 26:18; Coloseni 1:13)

 

 1. EFECTELE NAŞTERII DIN NOU
 2. În raport cu întunericul (cele vechi)
 3. Biruinţa asupra „lumii” (1 Ioan 5:4-5; 2:13-14)
 4. Eliminarea păcatului (Romani 6:6, 12-14)
 5. În raport cu lumina (cele noi)
 6. Dragostea pentru Dumnezeu şi fraţii noii familii (1 Ioan 4:19; 5:1); Cuvânt (Psalmul 119-97; 1 Ioan 5:2-3); neprihănire – dreptate (1 Ioan 2:29; 3:6-10)
 7. Trăirea în Isus Hristos, sub cârmuirea şi mărturisirea Duhul Sfânt (Ioan 8:23, 44; Galateni 4:6; 1 Ioan 2:24)

 

ÎNCHEIERE

 1. Regenerarea – actul divin prin care Dumnezeu oferă păcătosului pocăit, viaţa spirituală divină, aducându-l în uniune cu Dumnezeu şi familia Sa (2 Petru 1:4)
 2. Creaţia Noului Testament este în Hristos şi naşte fii de Dumnezeu după aceeaşi imagine (Genesa 1:27; 5:3; Romani 8:29)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *