Lecţia 15. Proroci anonimi – 2

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Proroci numiţi oamenii lui Dumnezeu (Matei 7:16-17)
 2. În orice vreme, în orice loc există nevoia de proroci, uneori mai mari alteori mai mici – ca şi ierarhiile divine (Romani 12:3)

 

 1. EVENIMENTE PROFETICE (1 Împăraţi 13)
 2. Prorocul din Iuda
 3. 1. Trimis în Israel (Betel) cu un mesaj cu semn şi consemn (1 Împăraţi 13:1-3, 5, 7-10)
 4. Incidentul cu Ieroboam (1 Împăraţi 13:4, 6)
 5. Prorocul din Betel
 6. Înscenarea unui mesaj, prorocul cedează ispitei şi încalcă consemnul (1 Împăraţi 13:11-18)
 7. Prorocia prevestind pedeapsa şi împlinirea ei (1 Împăraţi 13:20-24)
 8. Regretele şi înmormântarea (1 Împăraţi 13:25-32)

 

 1. PRINCIPII PROFETICE
 2. Trimiterea – cuvânt cu putere şi dorinţă; plecare la război, nu la plimbare (1 Împăraţi 13:1, 4, 8-9; Romani 1:11-15; 1 Corinteni 9:15-17)
 3. Conţinutul fundamental al prorociei – reforma spirituală, zidirea (1 Împăraţi 13:2; 1 Corinteni 14:3-4; Ieremia 1:9-10; Isaia 61; 2 Timotei 4:8). Ex.: Prorocul de la Cluj, în misiune la Câmpia Turzii – descoperiri care au produs dezbinare, zdrobire
 4. Semnele trebuie să fie reprezentative (1 Împăraţi 133-4; Exodul 3:12; 1 Samuel 2:35; Ezechiel 24:16-18, 24)
 5. Puterea de ispită a prorociei mincinoase (a rezistat la dar nu la prorocia falsă):
 6.           a) la proroc – duh de minciună, îndrăzneală (1 Împăraţi 22:22-23; 13:7-10, 15-19; Galateni 1:6-9)
 7. b) la popor  – când e ceva pozitiv, favorabil (Ieremia 29:8)
 8. Posibilitatea prorociilor alternative (1 Împăraţi 13:18, 21-22; Ioan 11:49-51; 2 Cronici 35:21-22). Prorocul este găleata nu izvorul – de aceea profeţiile trebuie obligatoriu cercetate  (Iacov 3:9-11);          (Deuteronom 18:20-22; 13:1-5; 1 Corinteni 14:29; 1 Tesaloniceni 5:19-21)
 9. Diferenţe între prorociile adevărate şi cele false (1 Împăraţi 13):
 10. a) 1 Împăraţi 13:1 (tocmai) – 1 Împăraţi 13:14 (nu l-a cunoscut)
 11. b) 1 Împăraţi 13:1, 20 (spontane) – 1 Împăraţi 13:11-12 (informaţii naturale)
 12. c) 1 Împăraţi 13:3 (semn) – 1 Împăraţi 13:18 (contrar consemn – 1 Împăraţi 13:9, contrar Cuvântului)
 13. d) 1 Împăraţi 13:2, 6 (autoritate spirituală)  – 1 Împăraţi 13:29-30 (sufletism şi mâncare)

 

ÎNCHEIERE

 1. Nu le pune oasele (nici prorociile) împreună (1 Împăraţi 13:21)
 2. Nu le pune la toţi şaua pe măgar – nu le da ajutor, concurs (1 Împăraţi 13:13, 27)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *