Lecția 14 și 15. Minciuna

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Minciuna este un neadevăr, o declaraţie falsă cu scopul de a înşela pe cineva (Isaia 28:15; Proverbe 14:25), condamnată de porunca  a IX‑a (Exodul 20:16)
 2. Minciuna din Eden (Genesa 3:4), de la Diavolul (Ioan 8:44), se formează în inimă (Matei 15:19)
 3. 3. Dumnezeu nu poate să mintă (Tit 1:2), El este adevărul (Numeri 23:19)

 

 1. PREZENTARE
 2. Forme ale minciunii (fenomen de masă – Osea 4:2; în creştere –  Osea 12:1)
 3. Mărturie mincinoasă (Exodul 23:1; Proverbe 12:17; 14:5, 25); jurăminte mincinoase (Psalmul 139:20)
 4. 2. Proorocie mincinoasă (Isaia 9:15; Ezechiel 13:6; Ieremia 14:14; Matei 24:11; II Petru 2:1); profeţii mincinoşi sunt vorbiţi de bine şi creează o imagine falsă (Luca 6:26; Ieremia 28:15; Mica 2:11;
 5. 3. Hristoşi mincinoşi (Matei 24:24); apostoli mincinoşi (II Corinteni 11:13); învăţători mincinoşi (II Petru 2:1); evanghelişti „mincinoşi” (Galateni 1:7-9; Proverbe 30:6)
 6. Afaceri mincinoase – cântar fals (Proverbe 11:18; 20:23; 21:6; Osea 12:7; Mica 6:10-13)
 7. Fariseismul – falsa neprihănire (I Ioan 1:10; 2:4; Iacov 3:14);  slujirea fariseică (Ezechel 13:19)
 8. 6. Prietenii false – spionaj, încredere trădată (Proverbe 10:18; 27:6; 31:30; Exodul 22:16)
 9. 7. Literatură mitologică, basme (Ieremia 8:8)
 10. Divertisment (Proverbe 20:17; Osea 7:3); idoli mincinoşi (Habacuc 2:18; Ieremia 10:14; Romani 1:25)
 11. Efectele minciunii (avantaje şi dezavantaje – Osea 10:13)
 12. Se transmite ereditar (Ieremia 16:19; Psalmul 58:3) şi se cultivă (Psalmul 24:4; Proverbe 29:12)
 13. Aduce avantaje imediate, dar efemere (Proverbe 20:17; Isaia 32:6,7,10; Proverbe 12:19)
 14. Atrage pedepsa divină – moartea (Proverbe 12:19; 19:5,9; Ezechiel 13:9; Psalmul 5:6; Apocalipsa 21:8)
 15. 4. Înşeală – lovesc ca un buzdugan, ca o sabie sau ca o săgeată (Proverbe 25:18; Ieremia 9:3,8; II Corinteni 11:26). Cauzează autoînşelare (II Timotei 3:13). Uneori adevărul e considerat minciună (II Împăraţi 9:12; II Cronici 6:8)

 

 

 1. ELIMINARE
 2. Din viaţa personală (inimă – Ieremia 17:9)
 3. Urăşte minciuna! (Proverbe 13:5; Psalmul 119:104, 163)
 4. Lasă-te de ea! (Efeseni 4:25; Coloseni 3:9), cu desăvârşire (I Ioan 2:21; Psalmul 34:13; Proverbe 24:28)
 5. Din comunitate, societate (păziti-vă Matei 7:15)
 6. Promovarea adevărului (Proverbe 12:17; Romani 1:28,29), dezaprobarea minciunii (Proverbe 19:22)
 7. 2. Disciplinare (Deuteronomul 19:14-21; Proverbe 29:12)
 8. 3. Judecata divină (Apocalipsa 21:8, 27 ; 22:15)

 

III. EXEMPLE BIBLICE

 1. Exemple negative (de minciună)
 2. Satan – tatăl minciunii (Ioan 8:44; Genesa 3:4)
 3. Cain – minciuna criminalului (I Ioan 3:12; Genesa 4:9)
 4. Avraam – o minciună pe jumătate (Genesa 20:2, 10‑12)
 5. Isaac  – o minciună moştenită (Genesa 26:7)
 6. Rebeca şi Iacov – minciuni în familie (Genesa 27:12,13,24,36)
 7. Laban – o înşelare pentru un mincinos (Genesa 29:23)
 8. Faraon – promisiuni nerespectate (Exodul 7-9; 8:29)
 9. 8. Acan – minciuna lăcomiei (Iosua 7:11, 20-21)
 10. Gabaoniţii – a minţi de frică (Iosua 9: 6-24)
 11. Samson – minciuna în ziua ispitei (Judecători 16:10,13)
 12. 11. Prorocul din Betel – minciuni „binevoitoare” (I Împăraţi 13:18)
 13. Duhuri de minciună/prorocii lui Ahab – proroci plătiţi ( I Împăraţi 22:22,23; II Cronici 18:21,22)
 14. 13. Hanania – un proroc „bun” (Ieremia 28:2-4,15-17)
 15. Petru – slăbiciunea omenească (Matei 26:69-75)
 16. 15. Anania şi Safira – minciuna premeditată (Faptele Apostolilor 5:1-11)
 17. Prorocul mincinos – o minciună pentru toată lumea (II Tesaloniceni 2:11; Apocalipsa 13:14)
 18. Exemple pozitive (eliminare, protecţie – Proverbe 6:19; 12:22)
 19. Dumnezeu nu minte (I Samuel 15:29), ştie când se minte (II Corinteni 11:31) şi pedepseşte (Psalmul 5:6)
 20. Iov – omul care s-a angajat să nu mintă (Iov 24:25; 42:7)
 21. Isus Hristos – Adevărul (Matei 22:16; Ioan 7:6,10; 18:37-38; 19:9)
 22. Pavel – o conştiinţă curată (Romani 9:1; I Timotei 2:7)
 23. Cei 144000 – oamenii adevărului (Apocalipsa 14:5)

 

ÎNCHEIERE

 1. Trăim în lumea minciunii, dar trebuie să ieşim din ea, desfăcându-ne legăturile (Isaia 5:18); Diavolul este tata, iar oamenii mama minciunii (Ioan 8:44; Apocalipsa 22:15)
 2. Trebuie să renunţăm total la minciună (Efeseni 4:25; II Ioan 1:4; Proverbe 17:7)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *