Lecţia 14-15. Biserica / Adunarea din Roma

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Roma – capitala Imperiului Roman, locul ce a pretins, şi încă mai pretinde, conducerea lumii
 2. Nu se cunoaşte exact originea Bisericii din Roma . În Fapte 2 au existat oaspeţi din Roma. Oricum era formată din evrei şi neamuri (Romani 3:29)

 

 1. BISERICA (ADUNAREA) DIN ROMA
 2. Cursul (evoluţia) Bisericii
 3. Chemarea pentru Isus Hristos (Romani 1:5-7; 2 Petru 1:10-11)
 4. Expulzarea din Roma (din lume) – (Fapte 18:1; Ioan 15:18-20; 17:11, 14-18)
 5. Dezbinările religioase (Fapte 28:22, 28-28; 1 Corinteni 1:18-19; Matei 10:34-38)
 6. Dezvoltarea, desăvârşire (Romani 12:1-21; 15:1-7, 13-14; 16:20, 24-27)
 7. Lucrarea lui Pavel la Roma (indirectă, era  deja prin colaboratorii lui – Romani 16:3-15 )
 8. Un gând şi o dorinţă fericită; o datorie de onoare: Pavel la Roma (Romani 1:10, 13-16; 1 Tesaloniceni 2:17-18)
 9. 2. Scopurile „pauline”; vin la voi cu Biblia, Duhul Sfânt şi fiinţa mea (Romani 1:11-17; 15:28-32, 19)
 10. Statutul civil, religios al lui Pavel la Roma (Fapte 28:16-31; Romani 1:1; 15:17-26)
 11. Lucrarea verbală şi scrisă: Isus în Vechiul Testament şi epistole (Fapte 28:23, 31), rugăciunile (Romani 1:9; Filipeni 1:4)

 

 1. EPISTOLA CĂTRE ROMANI
 2. Doctrina mântuirii
 3. Omenirea sub păcat (evrei şi  neamuri), osândă, moarte (Romani 1:18-21, 28; 2:3, 14-24; 3:9, 11, 19)
 4. Justificarea prin credinţă – ispăşirea divină (Romani 3:21-30; 4:22-25; 5:18-21)
 5. Rezultatul / răspunsul – Îndreptăţirea e urmată de sfinţire (Romani 6:1-2, 3-14, 21-22). Înfierea aduce Duhul Tatălui, rezultând viaţa „Fiului” (Romani 8:1-6, 9, 14-16, 28-29)
 6. Mântuirea oamenilor (Ierusalim – Roma – Ierusalim)
 7. Predestinare şi / sau alegere (Romani 9:4, 6, 8, 14-19, 30-33)
 8. Procedură (Romani 10:2-21; Galateni 5:6)
 9. Principii de viaţă şi lucrare pentru cei mântuiţi
 10. Viaţa bisericească:
 11. a) slujbe – daruri (Romani 12:3-8; Romani 15:30-31; Efeseni 6:19; 2 Tesaloniceni 3:1-2)
 12. b) relaţii frăţeşti – comunitare (Romani 12:9-16)
 13. c) relaţii interconfesionale (Romani 14:1-23; 15:1-10)
 14. Viaţa socială:
 15. a) relaţia cu autorităţile (Romani 13:1-8)
 16. b) relaţia cu toţi oamenii (Romani 12:17-21; 13:9-10)

 

                        ÎNCHEIERE

 1. O biserică mare dintr-un oraş mare are o influenţă paralelă cu influenţa pământească politică, economă, social-culturală (Romani 1:8; 2:17-24)
 2. Viaţa bisericii e influenţată şi subordonată învăţăturii / doctrinelor (Romani 12:1-2; 13:10)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *