Lectia 13. Slujitorii harului

Iosif Anca

INTRODUCERE

 1. Dumnezeu în atotînţelepciunea Sa a pregătit întreg cadrul mântuirii prin ispăşire, dar şi personalul aferent (Efeseni 4:11-12;Deuteronom 5:22-33)
 2. Tot universul viu (fiinţe) participă în favoarea (Luca 13) sau împotriva planului mântuirii (Apocalipsa 12:7-11)

 

 1. SLUJITORI CEREŞTI
 2. Isus Hristos (şi Tatăl lucrează – Ioan 5:17; 1 Corinteni 12:47)
 3. Mare Preot – Mijlocitor pentru oameni (Evrei 5:1, 4-5; 8:6; 9:15)
 4. Conducător (cap) al slujbelor Bisericii (Evrei 13:20-21; Ioan 15:16; Romani 12:3-5; 1 Petru 5:1-4)
 5. Duhul Sfânt
 6. Reprezentantul dumnezeirii în individ şi Biserică (Romani 9:9-11; 1 Corinteni 12:8, 11)
 7. Universalitatea, complexitatea şi diversitatea lucrărilor Duhului Sfânt (Fapte 2:4, 39; 9:31)
 8. Îngerii
 9. Fiinţe fidele lui Dumnezeu (credincioase, alese) în cer (Psalmul 103:20-21; Evrei 12:22)
 10. Slujitori speciali ai harului (Evrei 1:14; 2:2; Matei 24:30-31)

 

 1. SLUJITORII DE PE PĂMÂNT
 2. Slujitorii Bisericii
 3. Prezbiteri şi diaconi – bătrânii (fruntaşii) sinagogii şi administratorii (Fapte 13:15; 15:4; 6:2-4)
 4. Oameni cu daruri şi slujbe (1 Corinteni 12:28; 14:12)
 5. Slujirea are caracter uman sau supranatural (1 Corinteni 14:26; Fapte 4:28-29; Romani 15:17-20)
 6. Autoslujirea
 7. Accesul liber (prin Isus Hristos) direct la Dumnezeu – rugăciune, laudă, cântare şi închinare în permanenţă (Evrei 10:19-22; 13:15; 1 Ioan 1:3-4)
 8. Învăţarea directă (prin Duhul trimis), informarea, diferite lucrări (1 Ioan 2:27; Iacov 1:23-25)

 

ÎNCHEIERE

 1. Primeşte harul oferit prin dumnezeire, îngeri, oameni, pentru ca să ajungi împreună cu ei în veşnicie (2 Corinteni 4:1, 14-15)
 2. Fii activ! Luptă-te în har, prin har (2 Petru 1:1-8)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *