Lectia 13. Nu te teme

Iosif Anca

 

            INTRODUCERE

 1. Nu te teme” – este un mesaj necesar, venit din partea lui Dumnezeu pentru poporul Său (Isaia 35:4)
 2. Biblia – cartea adevărului – prezintă de cine să te temi şi de cine şi de ce să nu te temi (Luca 12:4-7)
 1. TEME-TE DE DUMNEZEU!
 2. Obligativitatea temerii de Dumnezeu
 3. Dumnezeu este Stăpân absolut şi veşnic al universului (Maleahi 1:6; Apocalipsa 15:4)
 4. Tot pământul este chemat la temere de Dumnezeu (Psalmul 33:8; Eclesiastul 3:14; 12:13-14; Ieremia 10:7)
 5. Cum trebuie să ne temem? (Ce este temerea de Dumnezeu?)
 6. Prin păzirea atentă şi totală a Legii Sale (Cuvântului)  –  scopul „Sinaiului” (Deuteronom 4:10-12; 6:2)
 7. Printr-o slujire responsabilă, curată şi permanentă (Deuteronom 10:12-13, 20; Romani 11:20)
 8. Beneficii ale temerii de Dumnezeu
 9. Încheierea legământului şi oferirea asistenţei divine  (Geneza 15:1; Evrei 11:7; Daniel 10:19)
 10. Oferirea serviciilor şi asistenţei divine (Maleahi 3:16; Psalmul 31:19; 145:19)
 1. NU TE TEME!
 2. Temeri posibile
 3. Teama de acţiuni umane, de adversitate –  de la respingere la ucidere (Numeri 14:8-9; Deuteronom 7:17-18; Matei 10:28; Ioan 9:22; Apocalipsa 2:10)
 4. Teama de condiţii vitrege în viaţă: sărăcie, boală (Luca 12:29-32)
 5. Teama de forţele oculte sau de animale (Judecătorii 6:10; Ieremia 10:2-5; Iov 5:22; Geneza 9:2;  2 Împăraţi 6:15-17)

Toate acestea anulează sau afectează credinţa (Marcu 5:36; Matei 14:30)

 1. Sfaturi şi încurajări (Plângerile lui Ieremia 3:57)
 2. Lucrează legal şi cu înţelepciune (Romani 13:4; Proverbe 1:33; 14:16)
 3. Fii drept (neprihănit), ca Dumnezeu să-ţi fie favorabil (Proverbe 10:22; Psalmul 112:5-8; 1 Petru 3:14-15)
 4. Acţionează fără teamă în lucrarea sfântă şi când sunt multe motive de teamă (2 Corinteni 7:5; Fapte 20:20; Filipeni 1:14;Proverbe 28:1)
 5. Argumente şi dovezi
 6. Nu te teme, căci Dumnezeu este un Ocrotitor desăvârşit (2 Împăraţi 6:16; Psalmul 118:6; Estera 613 ; Isaia 12:2)
 7. Israel şi împăratul David sau Iov, sunt exemple suficiente (Evrei 11:27; Exodul 14:13; Isaia 4:10, 13-14; Psalmul 23:4; 27:1; 34:4; 56:3-4; Iov 1:1, 9; 29:2-4; 3:25)

            ÎNCHEIERE

 1. Temerea de Dumnezeu şi încrederea în El te califică înaintea Lui (Fapte 10:35; 16:14)
 2. Credincioşii au asigurat un prezent şi un viitor fără teamă (Evrei 13:6; Ieremia 46:27)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *