Lecţia 13. Maleahi

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Maleahi – mesagerul Domnului – ultimul profet (carte) a Vechiului Testament
 2. Prorocia lui Maleahi către Israelul întors din robie (Maleahi 1:1). Asemănarea cu Biserica eliberată din robia păcatului (2 Petru 2:19-20)

 

 1. VREMEA LUI MALEAHI
 2. Persoana prorocului
 3. Preot / levit – în sinagogă / Templu (potrivit tradiţiei iudaice şi temei abordate)
 4. Nume propriu – un iudeu credincios,dupăcum reiese din conţinutul cărţii (Maleahi 1:1)
 5. Perioada istorică
 6. Vremea lui Neemia, Ezra (Maleahi 2:8 / Neemia 13:29; Maleahi 2:11-12 / Neemia 13:23-25; Maleahi 3:8-10 / Neemia 13:10)
 7. Starea poporului Israel: o religie formată, insensibilă ce produce blestem (Maleahi 1:7; 2:2)

 

 1. PROROCIILE LUI MALEAHI
 2. Israel – poporul iubit (Maleahi 1:2)
 3. Alegerea (Maleahi 1:2-4; Deuteronom 7:6-8). Idem Biserica (1 Petru 2:9)
 4. Făgăduinţe veşnice (Maleahi 3:6; Ieremia 31:1-3)
 5. Profeţiile – „confruntare – dialog”, între popor şi Dumnezeu (prin Maleahi)
 6. Lipsa iubirii – temerii de Dumnezeu (Maleahi 1:2, 6):
 7.          a) poporul: „Cu ce ne-ai iubit?” (Maleahi 1:2); „Cu ce Te-am spurcat?” (Maleahi 1:7); „Cu ce Te-am înşelat?” (Maleahi 3:8)
 8.          b) Dumnezeu: închinarea (slujirea) – tratată cu dispreţ, necurată (Maleahi 1:7, 14; 3:10)
 9. Apostazia preoţilor /slujitorilor (Maleahi 2:8):
 10.          a) preoţii: „Cu ce am nesocotit….?” (Maleahi 1:6)
 11.          b) Dumnezeu: slujbă fără inimă (Maleahi 2:2), fără teamă sfântă şi adevăr (Maleahi 2:5-7), doar pentru bani (Maleahi 2:9)
 12. Degradarea familiilor (Maleahi 2:11):
 13.          a) poporul: „Pentru ce…?” (Maleahi 2:14…)
 14.          b) Dumnezeu: Unde-i credincioşia… (2:14-16)
 15. Starea generală de păcat (Maleahi 3:5):
 16.          a) Poporul: „Cu ce L-am obosit?” (Maleahi 2:17); „Unde este Dumnezeul dreptăţii?” (Maleahi 2:17); „În ce trebuie să ne întoarcem?” (Maleahi 3:7); „Ce-am spus noi împotriva Ta?” (Maleahi 3:13)
 17.          b) Dumnezeu: Întoarcerea la Lege  (Maleahi 3:7; 4:4)
 18. Profeţia despre viitor
 19. Judecata viitoare (Maleahi 3:2; 4:1); prezentul (Maleahi 3:15)
 20. Întoarcerea la Domnul oştirilor (aprox. de 20 ori) – (Maleahi 3:15 – ce am câştigat?, a zecea întrebare!):
 21.          a) soli trimişi – Moise şi proorocii (Maleahi 3:1; 4:5-6)
 22.          b) întoarcerea – pocăinţa, temerea de Domnul (Maleahi 3:4-16)

 

ÎNCHEIERE

 1. Două categorii de închinători – Cain şi Abel (Maleahi 1:8-11)
 2. Două momente: acum şi atunci – fericirea şi răsplata e pentru cei ce se tem de Domnul şi-L cinstesc (Maleahi 3:15, 17-18; 4:2).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *