Lectia 12. Mijloacele harului

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Viaţa omului născut prin pocăinţă şi credinţă necesită un mediu propice vieţii noi, creşterii spre maturitate spirituală (Efeseni 4:1-16)
 2. Metodele sunt cele specifice fiinţei umane: educaţie, comuniune, sentimente

 

 1. MIJLOACELE RELAŢIEI OM – DUMNEZEU
 2. Rugăciunea
 3. Elementele rugăciunii: adorare (Apocalipsa 4:11); mărturisire (1 Ioan 1:9); cerere (Matei 7:7); mulţumire (Efeseni 5:20); mijlocire (1 Timotei 2:1)
 4. 2. Disciplina rugăciunii:
 5.             a) este adresată Tatălui în Numele Fiului prin Duhul Sfânt (Efeseni 2:18; Filipeni 4:6; Iacov 1:5-7)
 6.             b) frecvenţa zilnică stabilită (Fapte 3:1; 10:9; Marcu 1:35; Daniel 6:10)
 7.             c) localizare: particular şi public, în duh şi adevăr (Matei 6:6; Fapte 1:14; 1 Timotei 2:8; Ioan 4:20)
 8.             d) forma şi poziţia în rugăciune (Ioan 17:1; 1 Samuel 1:13; Matei 26:39; Marcu 11:25; 1 Împăraţi          8:54)
 9. Condiţiile rugăciunii ascultate:
 10.             a) o bună relaţie cu Dumnezeu (Isaia 59:1; Proverbe 28:9)
 11.             b) o bună relaţie cu oamenii (Matei 5:23-24; 1 Petru 3:7)
 12. Exemple
 13. Samuel – mijlocirea în V T (1 Samuel 12:23)
 14. Pavel – mijlocirea în N T (Efeseni 1:16-17; 3:14-16; 6:18)
 15. Isus Hristos – Marele mijlocotor (Evrei 7:25; Matei 6:7-13)

 

 1. SUPORTUL RELAŢIEI DUMNEZEU – OM
 2. Cuvântul (Psalmul 19)
 3. Prezentarea lui Dumnezeu prin Isus Hristos (Ioan 5:39; Luca 24:27, 45)
 4. 2. Prezentarea universului creat şi a raporturilor între fiinţe (Fapte17:24-31; 1 Ioan 1:13)
 5. Viaţa trăită prin Cuvânt
 6. 1. Învăţarea Scripturilor- de la lectură la studiu (Psalmul 119:47; 2 Timotei 3:14-17)
 7. Implementarea sub supraveghere aplicativă (Ioan 8:31-34; Matei 4:4; Iosua 1:8)

 

ÎNCHEIERE

 1. 1. Rugăciunea şi Cuvântul sunt activităţile fundamentale în procesul mântuirii – ambele sunt indispensabile (Fapte 6:4)
 2. Toate se desfăşoară „prin Isus Hristos” şi se derulează în particular şi în cadrul adunării (Evrei 10:24-25)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *