Lecţia 12. Hagai şi Zaharia

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Hagai, Zaharia – doi proroci post-exilici, care au slujit împreună
 2. Proroci cu mesaje pentru prezent şi viitor (escatologie, special Zaharia)

 

 1. HAGAI
 2. Viaţa
 3. Date istorice: repatriat (Ezra 2:1); perioada profeţiilor – aprox. 4 lun – 01. 06 – 24. 09 (Hagai 1:1; 2:10)
 4. Date personale indirecte: Hagai condamnă păcatul (Hagai 2:13-14) şi lenevirea (Hagai 1:2-4)
 5. Activitatea (4 mesaje)
 6. 1. Proorocia pentru reluarea lucrărilor la Templul din Ierusalim (Hagai 1:2-15):
 7.          a) starea poporului (Hagai 1:2-4)
 8.          b) reflectare asupra rezultatelor (Hagai 1:5-7 – 9, 11)
 9.          c) îndemnul (Hagai 1:8, 13)
 10.          d) ascultarea, trezirea duhului (Hagai 1:12, 14-15)
 11. Slava Templului (Hagai 2:2-9):
 12.          a) slava dintâi – aur (Hagai 2:3, 8)
 13.          b) slava din urmă – pacea  (Hagai 2:4-6, 9)
 14. Legea şi Templul Domnului (Hagai 2:10-19):
 15.          a) nevoia sfinţirii (Hagai 2:13-14, 17)
 16.          b) necesitatea lucrării (2:15-19)
 17. Viitorul omenirii, chiar şi a cerurilor (Hagai 2:20-23):
 18.          a) clătinarea şi nimicirea cerurilor şi pământului (Hagai 2:21-22)
 19.          b) alegerea şi păstrarea sfinţilor – Zorobabel – Isus (Hagai 2:23)

 

 1. ZAHARIA (fiul lui Ido)
 2. Viaţa
 3. Captiv, preot, proroc  (Neemia 12:12, 16)
 4. Prorocia nr. 1: viaţa, chemarea la pocăinţă (Zaharia 1:1-6 )
 5. Activitatea (începută în luna a 8-a, anul al domniei lui Dariu)
 6. Vedenii:
 7.          a) vedenia cu caii –  raportul trimişilor şi rezidirea, refacerea Israelului (Zaharia 1:7-17)
 8.          b) patru coarne, patru fierari – puterile asupritoare şi fărâmiţarea lor (Zaharia 1:18-21)
 9.          c) omul cu funia de măsurat – Ierusalimul cel nou – deschis pentru toţi (Zaharia 2:1-13)
 10.          d) îngerul – Iosua – Satana – curăţirea preoţilor şi păstrarea lor – Odrasla (3:1-10)
 11.          e) sfeşnicul şi doi măslini – Domnul (Duhul), Zorobabel şi Iosua (Zaharia 4:1-14)
 12.          f) sulul de carte zburător  – blestemele planând deasupra celor răi din ţară (Zaharia 5:1-4)
 13.          g) femeia în efă – locul nelegiuirii  nu este în Israel ci în ţara Şinear – Babel (Zaharia 5:5-11)
 14.          h) carele – vânturi – armatele (puterile) de acţiune pe pământ (Zaharia 6:1-8)
 15. 2. Proorocii :
 16.          a) încoronarea Marelui Preot (Isus) – Iosua – simbol  (Zaharia 6:9-15)
 17.          b) posturi şi binecuvântări (Zaharia 7-8)
 18. c) prorociile pentru viitor Mesia – Israel: împărăţiile lumii vor fi nimicite, va rămâne Sionul cu  Mesia (Daniel 2:44 /Zaharia 9:3-5; 8:9-11); păstorii şi Păstorul (Ioan 10 / Zaharia 11:5-8; 12-13);  persecutarea şi pocăinţa evreilor (Zaharia 12:2-3, 6-10;13:2, 9); ultima confruntare, biruinţă, instaurarea Împărăţiei eterne (Zaharia 14:3-4, 9, 20-21)

 

ÎNCHEIERE

 1. Lucrarea Domnului – planul Lui veşnic (Hagai 2:5-7; Zaharia 2:10-12)
 2. Lucrarea Domnului – partea noastră  (Zaharia 4:9-10; Hagai 1:2, 14). Lucrările Templului (Ezra 3:8-13 – începerea; Ezra 4:23-24 – oprirea; Ezra 5:1-4 – reluarea prin Hagai şi Zaharia;Ezra 6:15-22; Zaharia 3:10 – finalizarea)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *