Lecția 12-13. Familia în neprihănire

Iosif Anca

INTRODUCERE

 1. Zaharia (amintirea lui Iehova), tatăl lui Ioan Botezătorul, a fost un preot dintre fiii lui Eleazar, din ceata lui Abia (I Cronici 24:10-19)
 2. Elisaveta (Dumnezeu îşi ţine legământul) era din fetele lui Aaron (Luca 1:5)
 3. Ioan Botezătorul, fiul lor (solul Domnului), a fost cel mai mare om după Omul Isus Hristos (Luca 7:27-28)

 

 1. ZAHARIA
 2. Viaţa lui în neprihănire
 3. El a trăit în vremuri critice (Luca 1:5; 3:1-2), dar a rămas neprihănit în timp ce alţii slujeau doar înaintea oamenilor (Matei 6:1;23:5;Luca 1:6-7)
 4. Neprihănirea însemnează păzirea fără pată a poruncilor şi a rânduielilor divine (I Ioan 2:4-5,29; 3:7; Luca 1:6)
 5. Zaharia slujea cu responsabilitate şi sfinţenie în ceasul tămâierii, între popor şi îngeri (Luca 1:8-11)
 6. Viaţa lui ca tată (experienţa naşterii lui „Ioan”)
 7. Primirea mesajului:
 8. a) în mesajul divin există exactitate şi autoritate (Luca 1:19,12)
 9. b) Dumnezeu a pedepsit necredinţa lui Zaharia (Luca 1:18-20)
 10. c) mesajul şi semnale s-au împlinit întocmai (Luca 1:57,64)
 11. 2. Naşterea lui Ioan Botezătorul (Luca 1:13):
 12. a) împlinirea părinţilor în copii (Luca 1:14; Proverbe 10:1; 17:21,25)
 13. b) urmarea ascultării este umplerea cu Duhul Sfânt (Luca 1:63-64,67)
 14. c) viziunea finală a lui Zaharia: o viaţă neprihănită urmată de mântuire (Luca 1:68-79)

 

 1. ELISAVETA
 2. Elisaveta – soţia preotului
 3. Principii în întemeierea căsniciei (Leviticul 20:7). Locaţia preoţească: Hebron (Luca 1:39)
 4. Familia lor era unită la neprihănire – caz: alegerea numelui „Ioan”  (Luca 1:6,60,63)
 5. Elisabeta era o binecuvântare între rude şi vecini (Luca 1:57-58,63)

 

 1. Elisaveta – mama celui mai mare născut din femeie (Luca 1:36-37)
 2. Mama însărcinată a primit porunci cu privire la Ioan, care avea să fie un nazireu (Numeri 6; Judecători 13:13-14). Elisaveta în perioada sarcinii (Luca 1:24-25) –  o femeie plină de Duhul Sfânt (Luca 1:43-45)
 3. Credinţa Elisavetei (Luca 1:45,60)
 4. Elisaveta a fost mama „numărul doi” (Luca 1:56; 1:42-43). Chemarea divină a fost îmbinată cu viaţa de neprihănire şi de rugăciune a părinţilor (Luca 1:76,6,13). Zaharia şi Elisaveta au pregătit „glasul celui ce strigă în pustie

 

III. IOAN BOTEZĂTORUL (a fost cel mai mare pentru că a făcut singur lucrarea, a trezit întreaga naţiune şi L-a prezentat pe Isus Hristos)

 1. Copilăria lui Ioan Botezătorul

Dumnezeu cheamă oamenii de timpuriu (copii, tineri): Iosif, Samuel, David, Daniel au fost aleşi înainte de naştere (Ieremia 1:4-8). Ioan a fost un copil aparte (Luca 1:66)

 1. A crescut fizic şi spiritual (Luca 1:80; 2:40,52)
 2. A fost crescut şi educat de Dumnezeu la nivel de duh (Luca 1:80). Alte exemple similare: Iosif în temniţă, David la oi
 3. Duhul Sfânt a fost peste el din pântecele mamei. Ioan a fost neprihănit din copilărie (Luca 1:15,66)
 4. Lucrarea lui Ioan Botezătorul în Israel (începe în ziua arătării lui înaintea poporului  – Luca 1:80)
 5. Ioan a adus cunoştinţa mântuirii (Luca 1:76-77). El a fost „glasul celui ce strigă…” (Marcu 1:3). „Ioan era lumina…” (Luca 1:79;Ioan 5:35). El aducea înaintea lui Israel un mesaj special, o propovăduire cu tema „pocăinţă” (Matei 3:2)
 6. Ioan a adus împăcarea părinţilor cu copiii (Maleahi 4:6; Luca 1:17), iar apoi cu Dumnezeu Tatăl, anticipând relaţia Tată-Fiu şi îndreptând picioarele omenirii pe „calea păcii” (Luca 1:16-17,79). Fără reconciliere, va veni blestemul peste generaţiile următoare!
 7. Ioan propovăduia botezul pocăinţei şi-i îndemna pe oameni la credinţa în Dumnezeu (Faptele Apostolilor 19:4). Rezultatul propovăduirii: mărturisirea păcatelor (Matei 3:6), trăirea în neprihănire, fapte vrednice de pocăinţă (Matei 3:8). El a deschis seria botezurilor (Matei 3:11)
 8. Caracteristicile lui Ioan Botezătorul (Ioan a fost un mare prooroc deşi a avut o activitate scurtă – Matei 11:9)
 9. El a fost omul care lucra cu Dumnezeu:
 10. a) Ioan boteza cu apă, Domnul cu Duhul Sfânt (Matei 3:9-12)
 11. b) Ioan îşi ştia chemarea (Ioan 1:19-23). El era cunoscut (Matei 3:4-5)
 12. c) Ioan ştia ce are de făcut: să propovăduiască pocăinţa, să boteze cu apă (Ioan 1:25-27) şi să-L prezinte pe Isus Hristos (Ioan 1:29-34)
 13. Lucrarea mântuirii este pentru toţi oamenii îndiferent de statutul social (Luca 3:10-18)
 14. Momentul critic al lucrării (Matei 11:2-7) a fost provocat direct de cazul „Irod” (Matei 14:4)

 

ÎNCHEIERE

 1. Zaharia şi Elisaveta au fost părinţii pregătiţi o viaţă pentru a naşte un copil ce a fost format apoi de Dumnezeu (Luca 1:13-14)
 2. Ioan Botezătorul a fost omul după Biblie, cu o lucrare după Biblie (Matei 3:3a)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *