Lecţia 11. Şemaia şi Iehu

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Şemaia – proroc în Iuda, în timpul domniei lui Ieroboam I (1 Împăraţi 12; 2 Cronici 11, 12)
 2. Iehu, fiul lui Hanani – proroc, în timpul domniei lui Iosafat  în Iuda şi Baeşa în Israel  (1 Împăraţi 18; 2 Cronici 19, 20)

 

 1. ŞEMAIA PROROCUL (2 Cronici 12:5)
 2. Viaţa
 3. Omul lui Dumnezeu – omul care este în legătură cu Dumnezeu (2 Cronici 11:5)
 4. Scriitor în Regatul de Sud (2 Cronici 12:15); linia profetică: Ahia – Şemaia – Ido (2 Cronici 9:29; 12:15-32)
 5. Activitatea
 6. Prorocia pro-dezbinare – adresată împăratului şi poporului (2 Cronici 11:3):
 7.          a) conţinutul propriu-zis: oprirea mobilizării şi războiului  (2 Cronici 11:1, 4)
 8.          b) explicaţii: acţiunea de dezbinare vine de sus (11:4); explicaţii suplimentare, prin prorocul Ahia
 9.          c) efect (raportare): ascultare – o vreme de pocăinţă, progres(11:4)
 10. Prorocia pedepsirii – către Roboam şi căpetenii (12:5). Aviz efeseni (Apocalipsa 2:4-5):
 11.          a) motivaţia: părăsirea lui Dumnezeu (2 Cronici 12:1, 5, 14)
 12.          b) concluzia: abandonarea divină (2 Cronici 12:5, 2-4)
 13.          c) răspunsul: pocăinţă (2 Cronici 12:6)
 14. Prorocia reducerii pedepsei (caz: Ninive – suspendarea totală pentru acea generaţia):
 15.          a) parte de pedeapsă suspendată (2 Cronici 12:7, 12)
 16.          b) parte rămasă (2 Cronici 12:8-9)

 

 1. IEHU, FIUL LUI HANANI
 2. Viaţa
 3. Experienţele tatălui său, văzătorul lui Asa (2 Cronici 16:7, 10)
 4. Scriitor – consilier spiritual al împăratului (2 Cronici 20:34)
 5. Activitatea
 6. Prorocia pedepsirii lui Baeşa
 7.          a) sentinţa pronunţată, aplicată (1 Împăraţi 16:2-4, 7)
 8.          b) Motive – baza legală (1 Împăraţi 16:2, 7b)
 9. Proorocia – mustrare pentru Iosafat (2 Cronici 19:1) – vezi Saul (1 Samuel 15)
 10.          a) condamnarea legăturilor cu dinastia Omri (2 Cronici 19:2; 20:35-37)
 11.          b) aprecierea caracterului şi slujirii lui Iosafat (2 Cronici 19:3, 4-11)
 12.          c) poziţia împăratului: tăcere, repetarea greşelii (2 Cronici 20:36); pocăinţă (1 Împăraţi 22:49)

 

ÎNCHEIERE

 1. Relaţii: Dumnezeu – proroc; împărat – văzător; împărat – popor. Toţi călăuziţi de Duhul prin Scriptură (2 Cronici 20:1-30)
 2. Dezbinări, separat – Iuda de Israel – Iosafat de Ahab (2 Cronici 20:31- 37)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *