Lectia 11. Păstrarea mântuirii

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Dobândirea mântuirii a fost realizată prin jertfe ispăşitoare şi se obţine prin credinţă şi pocăinţă (Fapte 20:20-21)
 2. Păstrarea este lucrarea Duhului Harului şi a sesiunii Marelui Preot dar necesită din partea omului statornicie şi stăruinţă în har (Filipeni 2:12-13)

 

 1. SIGURANŢA MÂNTUIRII („Soteria” – siguranţă, întregire, restaurare)
 2. Baza siguranţei
 3. Cuvântul lui Dumnezeu (Ioan 5:24; Tit 1:1-3)
 4. 2. Duhul Sfânt care a fost pus în noi (1 Ioan 3:24; Romani 8:16; Galateni 4:6)
 5. Cugetul şi viaţa curată (Romani 9:1; 2 Corinteni 13:5; 1 Ioan 3:18-21)
 6. Exemple:
 7. Siguranţa ucenicilor (Pavel a scris de mai mult de 40 ori „ştim”-  2 Timotei 1:12; 1 Ioan 2:29; 5:18)
 8. 2. Atenţie! Există siguranţă falsă (Luca 3:7-9; Marcu 11:25-26; Apocalipsa 3:15-19)

 

 1. PERSEVERAREA ÎN MÂNTUIRE
 2. Credincioşia legământului
 3. Dumnezeu este fidel promisiunilor Sale (Ioan 10:27-29; Romani 11:22, 29; Filipeni 1:6; 2 Tesaloniceni 3:3; Iuda 21, 25)
 4. Omul trebuie să nu se lase, să stăruie în credinţă (1 Cronici 28:9; Ioan 15:2-6; 1 Corinteni 10:12; Evrei 2:1)
 5. Mijloacele rămânerii în har
 6. Stăruinţa în studierea şi împlinirea Cuvântului (Deuteronom 6:6-7; Iosua 1:8; 2 Timotei 3:16-17)
 7. Vegherea în rugăciune (Luca 18:1; Coloseni 4:2)

 

III. PIERDEREA MÂNTUIRII (Evrei 6:1-6; 10:23-29)

 1. De la cădere la apostazie („Apostacia” – a cădea la o parte, în timp, fără întoarcere)
 2. Nevegherea în dragoste (Apocalipsa 2:1-7; Marcu 13:37; Evrei 10:24-25)
 3. 2. Nesepararea de lume (1 Corinteni 15:33; 2 Corinteni 6:14-18; Iacov 4:4; 1 Ioan 2:15-17)
 4. 3. Învăţăturile străine (1 Timotei 4:1-2; 2 Petru 3:15-18)
 5. Exemple:
 6. Colectivităţi: Israel (Ieremia 8:5; Osea 11:7); Biserica (2 Timotei 1:18-19)
 7. 2. Persoane individuale: Saul / David (1 Cronici 10:13-14); Iuda / Petru (Ioan 13:1-26)

 

ÎNCHEIERE

 1. Domnul Hristos este „mesites” (greacă) – unul care depune pledoarie (Evrei 7:25-26; Luca 13:6-9)
 2. Ascultarea este legea siguranţei (Evrei 5:9; Romani 5:19). Toate făgăduinţele divine conţin credinţa ascultării (Genesa 22:18; 26:5;Exodul 19:5; Romani 16:26)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *