Lectia 10 – Unitatea

Autor: Iosif Anca

NTRODUCERE

1. Principiu unităţii  – un singur: trup, nădejde, Duh, Domn, credinţă, botez, Dumnezeu (Efeseni 4:4-6)

2. Apariţia păcatului a adus despărţirea (cer-pământ; viaţă-moarte; etc.)

3. Isus Hristos – elementul ce uneşte din nou universul (Efeseni 1:9-10)

I. TEORIA UNITĂŢII

A. Forme şi nivele de unitate

1. Modelul absolut – divinitatea (Ioan 10:30; 16:14-15)

2. Modele  organism – trup:

a) fiinţa umană – trup, suflet – duh  (Romani 12:4; 1 Tesaloniceni 5:23)

             b) familia (Genesa 2:24)

             c) Biserica (Romani 12:5; 1 Corinteni 12:13)

3. Modelul final: Împărăţia lui Dumnezeu (1 Corinteni 15:27-28)

B. Moduri, metode de realizare a unităţii

1. Învăţătura comună – unirea credinţei şi a cunoştinţei (Ioan 17:6-8, 20-21; 1 Corinteni 1:10; 12:12-27; 15:11; 2 Corinteni 4:13; Efeseni 4:13-16)

2. Trăirea în dragoste (Coloseni 2:2; 3:13-15; 2 Corinteni 5:14); unitatea iubirii (Romani 8:38-39)

C. Unitatea la rău (Daniel 2:43)

1. Unitatea pe viaţă – lungă (Iosua 23:12; 2 Corinteni 6:11-17)

2. Unitatea pe moment – scurtă (Psalmul 2:2; Exodul 23:1-2; Isaia 1:13-14; Iacov 4:4)

 Biblia recomandă unitatea la bine şi separarea la rău (Romani 15:6-7)

II. EXEMPLE DE UNITATE (unitatea dezvoltă o putere – Eclesiastul 4:12)

A. Unitatea la rău

1. Turnul Babel – forme unite de organizare a lumii (Genesa 11:4-8; Apocalipsa 17:13)

2. O adunare împotriva Domnului – religia fără Dumnezeu (Numeri 14:10, 35)

3. Iosafat cu Ahab – buni şi  răi împreună, în plan  economic, social şi  religios (2 Cronici 20:35-37; 21:6)

B. Unitatea la bine

1. O adunare – conferinţă, unită pentru adevăr, condamnă păcatul (Judecători 20:11)

2. O adunare unită în slujbă sfântă – cadrul prezenţei divine (2 Cronici 5:12-14; Luca 2:13)

3. O adunare unită cu jurământ să împlinească Cuvântul – un angajament sacru (Neemia 10:28-29)

4. Biserica din Ierusalim – o unitate plăcută, plină de har  (Fapte  4:32-34)

ÎNCHEIERE

1. Există două unităţi:

            a) pe verticală – în Isus (Coloseni 1:17, 22; Filipeni 2:9-11; spre Ioan 17:24

            b) pe orizontală – a lumii (Apocalipsa 18:4;  13:14-15)

2. Exemplul desăvârşit al Domnului Isus (Ioan 17:17-24)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *