Lectia 10. Unitatea

Iosif Anca

 

ÎNTRODUCERE

 1. Principiu unităţii  – un singur: trup, nădejde, Duh, Domn, credinţă, botez, Dumnezeu (Efeseni 4:4-6)
 2. Apariţia păcatului a adus despărţirea (cer-pământ; viaţă-moarte; etc.)
 3. Isus Hristos – elementul ce uneşte din nou universul (Efeseni 1:9-10)
 1. TEORIA UNITĂŢII
 2. Forme şi nivele de unitate
 3. Modelul absolut – divinitatea (Ioan 10:30; 16:14-15)
 4. Modele  organism – trup:
 5.  a) fiinţa umană – trup, suflet – duh  (Romani 12:4; 1 Tesaloniceni 5:23)
 6.  b) familia (Genesa 2:24)
 7.  c) Biserica (Romani 12:5; 1 Corinteni 12:13)
 8. Modelul final: Împărăţia lui Dumnezeu (1 Corinteni 15:27-28)
 9. Moduri, metode de realizare a unităţii
 10. Învăţătura comună – unirea credinţei şi a cunoştinţei (Ioan 17:6-8, 20-21; 1 Corinteni 1:10; 12:12-27;  15:11; 2 Corinteni 4:13;Efeseni 4:13-16)
 11. Trăirea în dragoste (Coloseni 2:2; 3:13-15; 2 Corinteni 5:14); unitatea iubirii (Romani 8:38-39)
 12. Unitatea la rău (Daniel 2:43)
 13. Unitatea pe viaţă – lungă (Iosua 23:12; 2 Corinteni 6:11-17)
 14. Unitatea pe moment – scurtă (Psalmul 2:2; Exodul 23:1-2; Isaia 1:13-14; Iacov 4:4)

 Biblia recomandă unitatea la bine şi separarea la rău (Romani 15:6-7)

 

 1. EXEMPLE DE UNITATE (unitatea dezvoltă o putere – Eclesiastul 4:12)
 2. Unitatea la rău
 3. Turnul Babel – forme unite de organizare a lumii (Genesa 11:4-8; Apocalipsa 17:13)
 4. O adunare împotriva Domnului – religia fără Dumnezeu (Numeri 14:10, 35)
 5. Iosafat cu Ahab – buni şi  răi împreună, în plan  economic, social şi  religios (2 Cronici 20:35-37; 21:6)
 6. Unitatea la bine
 7. O adunare – conferinţă, unită pentru adevăr, condamnă păcatul (Judecători 20:11)
 8. O adunare unită în slujbă sfântă – cadrul prezenţei divine (2 Cronici 5:12-14; Luca 2:13)
 9. O adunare unită cu jurământ să împlinească Cuvântul – un angajament sacru (Neemia 10:28-29)
 10. Biserica din Ierusalim – o unitate plăcută, plină de har  (Fapte  4:32-34)

ÎNCHEIERE

 1. Există două unităţi:
 2.      a) pe verticală – în Isus (Coloseni 1:17, 22; Filipeni 2:9-11; spre Ioan 17:24
 3.      b) pe orizontală – a lumii (Apocalipsa 18:4;  13:14-15)
 4. Exemplul desăvârşit al Domnului Isus (Ioan 17:17-24)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *