Lectia 10. Pocăinţa şi credinţa

Iosif Anca

INTRODUCERE

 1. Acesta a fost şi este mesajul mântuirii (Marcu 1:15; Fapte 2:37; 26:20-21)
 2. Este un mesaj  autentic cu  un conţinut practic ce nu constă diferite forme tradiţionale (Iacov 1:26-27)

 

 1. POCĂINŢA
 2. Analiză semantică
 3. Vechiul Testament: „nacham” – apare de 45 ori în Vechiul Testament – a suspina, a geme, a plânge, a se umili în părere de rău; „shuwb” – a se întoarce, a se retrage – mai mult de 600 apariţii în Biblie -1 Împăraţi 8:47; Ezechiel 14:6)
 4. Noul Testament: „mentanao” – a gândi diferit, a reconsidera cu regret (Luca 15:7); „metamelomai” – a regreta (2 Corinteni 7:8); „metanoia” – regret pentru vină, inclusiv reformarea prin implicaţie (Fapte 11:18)
 5. Definiţie: reversul unei decizii / o schimbare sinceră a minţii, altă privire asupra binelui şi răului, voinţa de a fi salvat
 6. Pocăinţa biblică
 7. Temelia creştinului (Evrei 6:1-2):
 8. a) intelectual – cunoaşterea păcatului şi a posibilităţilor de salvare, o nouă gândire (Psalmul          51:37; Marcu 6:20)
 9. b) emoţional – întristarea care aduce bucurie (2 Corinteni 7:7-10; Matei 27:3-5)
 10.           c) volitiv – voinţă (Luca 15:18-20)
 11. Rodul pocăinţei (Matei 3:8):
 12.          a) efort combinat / divin (Romani 2:4; 2 Timotei 2:24-26)
 13.          b) de la mărturisirea furtului la dărnicie (Luca 18:9-14; 19:8; 3:10-14)
 14. Rezultatul pocăinţei: primirea graţierii, extaz în cer (Fapte 3:19; Luca 15:10)

 

 1. CREDINŢA
 2. Definire
 3. Pistes” (greacă) – încredere, asigurare în cuvântul cuiva nu închipuiri (Fapte 16:31 / Evrei 11:29)
 4. Aria credinţei:
 5. a) intelectual – cunoaşterea cursului lucrării de ispăşire – mântuire  (Psalmul 9:10)
 6. b) emoţional – sentimentul bazat pe cunoaştere, nu invers  (Matei 13:20-21; Romani 5:3-5)
 7. c) volitiv  – actul dedicării (Evrei 6:12; Matei 14:28-31); Exemplu: 1 Samuel 4 / Ioan 11
 8. Lucrare
 9. Primirea darului credinţei mântuitoare (este general, diferit de credinţa specială – Luca 7:50)
 10. Evoluţia credinţei (Romani 1:16-17):
 11.        a) de la fără credinţă la o credinţă mare (Luca 8:12; Romani 14:1; 4:19-20; 2 Corinteni 4:13; 1                              Timotei 6:12)
 12.            b) de la credinţă la necredinţă (1 Timotei 6:10; 2 Timotei 1:18; 3:8)

 

ÎNCHEIERE

 1. Mântuirea e realizată doar prin cumularea acestor două atitudini comportamentale (Iacov 2:19-20, 22; Matei 21:29-30)
 2. Există nevoia practică a reciclării permanente, evidentă la  5/7 biserici/indivizi (Apocalipsa 2, 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *