Lectia 10. Pe tine însuți păzește-te curat

Iosif Anca

INTRODUCERE

 1. Sfatul apostolic „pe tine însuţi păzeşte-te curat” este revizia de fond a „relaţiilor frăţeşti” (1 Timotei 5:22)
 2. Ideea separării de neamuri a evreilor, rămâne ideea separării de lume, dar şi a fiilor lui Iuda de cei ai lui Efraim (Romani 13:8;9:7; Filipeni 3:1-2)
 1. PĂZEŞTE-TE DE ÎNVĂŢĂTURILE FALSE!
 2. Din interiorul comunităţii tale (Iacov 1:5-8)
 3. Din interiorul doctrinei acceptate de tine însuţi (1 Timotei 4:13, 16; Tit 2:7b8)
 4. Din comunitatea cu care colaborezi, în primul rând pe plan local (Proverbe 13:20; 19:27; Fapte 20:28-31)
 5. Din exteriorul comunităţii tale
 6. Atenţie la „îngeri” şi apostoli…învăţători mincinoşi (Galateni 1:6-9; 2 Corinteni 11:13-15; 2 Petru 2:1-3; 2 Ioan 1:7-11; Matei 24:4-5, 24; Coloseni 2:4, 8)
 7. În cazuri critice, cronicizate, trebuie făcute sesizări nominale (2 Timotei 2:16-18; 4:14-15)
 1. PĂZEŞTE-TE DE PĂRTĂŞIILE VINOVATE (PĂCĂTOASE)!
 2. Fii atent asupra ta însuţi (în mod special când eşti singur – Filipeni 1:27; 2:12)
 3. Suspectează-te pe tine însuţi: atenţie la cuget (1 Timotei 1:18-20, 5-6); la vorbe (Proverbe 18:20-21; Iacov 3:2, 9-10); la trup (1 Tesaloniceni 4:3-7; 1 Petru 2:11); la tot ce faci (1 Timotei 4:12; Tit 2:7a)
 4. Curăţeşte-te ca să fii folositor (2 Timotei 2:20-22), adică împlineşte Cuvântul (Iacov 1:22-25); dă-ţi toate silinţele (2 Petru 1:5-7;Coloseni 3:5-10)
 5. Fii atent la colaboratori (la adunarea în care eşti – 1 Timotei 6:20)
 6. Atenţie să nu fii afectat în familie! (1 Petru 3:1-6; 1 Corinteni 7:14-16); câştigă-l pe celălalt, dar nu te pierde pe tine! (Galateni 6:1).
 7. Evită oamenii viciaţi, clevetitori (Proverbe 20:19), mânioşi (Proverbe 22:24-25), răutăcioşi (Proverbe 26:24-28) şi alte ilegalităţi (Proverbe 1:10-19; 29:24; 2 Timotei 3:1-5)
 8. Exemple
 9. Ezra, Neemia – separarea evreilor de alte popoare  (Ezra 4:1-3; Neemia 6:17-19; 13:6-9, 28-30)
 10. Pavel – separarea credincioşilor de oamenii răi, apostaţi  (Fapte 19:8-9; Romani 16:16-17; Galateni 2:4-5; 5:10-12; 2 Timotei 4:1-8)

ÎNCHEIERE

 1. Ce fel de oameni ar trebui să fim?” (2 Petru 3:11-18)
 2. Adame: păzeşte-te, nu numai lucrează! (Proverbe 16:17; Geneza 2:15)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *