Lectia 10. Nimicirea păcatului

Iosif Anca

INTRODUCERE

 1. Eliminarea păcatului – reforma spirituală – mişcare de trezire urmată de o nouă viaţă (sfântă)
 2. O privire de ansamblu asupra istoriei religioase a Israelului şi Bisericii (Judecătorii 3:10-19; Apocalipsa 2:2-5; 3:1-4)

 

 1. REFORME SPIRITUALE ÎN VECHIUL TESTAMENT
 2. Nimicirea idolatriei – Ghedeon
 3. Starea de păcat a Israelului în Canaan
 4. a) idolatria – invazia lumii (Judecătorii 6:8-10, 25)
 5. b) robia madianită (Judecătorii 6:1-6)
 6. 2. Chemarea şi trimiterea lui Ghedeon
 7.       a) împotriva lui Baal… (Judecătorii 6:25-31)
 8.       b) împotriva lui Madian (Judecătorii 6:14; 8:10-12)
 9. Trezirea şi eliberarea – Duhul şi poporul  (Judecătorii 6:34-35; 8:28)
 10. Reforma – Iosia
 11. Geneza trezirii
 12.       a) căutarea lui Iosia (2 Cronici 34:3); începerea îndepărtării idolilor  (2 Împăraţi 22:7)
 13.       b) găsirea cărţii Legii (2 Împăraţi 22:8, 10-11); mesaje profetice  (2 Împăraţi 22:13, 16-20; Ieremia 36:23, 31)
 14. Nimicirea idolatriei şi tuturor urâciunilor din Ierusalim şi Iuda
 15. a) hotărârea oficială (2 Împăraţi 23:1-3)
 16. b) curăţirea Templului şi a ţării (2 Cronici 23:4-15; 24)
 17. Reorganizarea slujbelor sfinte Iehu – 50% (2 Împăraţi 10:26-33)
 18. a) norme biblice (2 Cronici 35:2-6; 15:8, 19)
 19. b) păstrarea în timp a adevărului recucerit (2 Cronici 34:32-33)
 20. Restabilirea post exilică – Ezra, Neemia
 21. Iniţiatorii
 22. a) Ezra (Ezra 7:10 ; 9:3-5; 10:1, 6)
 23. b) unele căpetenii (Ezra 9:1-2 – raport / mărturisire – unii împotrivă – Ezra 10:15)
 24. Procedura eliminării păcatului – deşi păcătuiseră mulţi (Ezra 10:12- 14)
 25. a) recunoaşterea şi acceptarea schimbării (Ezra 10:2-4, 12 – altfel 10:8)
 26. b) atitudine fermă – caz Sabat – orar de adunare (Neemia 13:15-22)
 27. c) simpla aplicare a Scripturilor (Neemia 8:1-3, 8, 12 duce 8:14-18)
 1. LUPTA ÎMPOTRIVA PĂCATULUI ÎN BISERICĂ
 2. Învăţătura Noului Testament
 3. Domnul Isus Hristos (Matei 23:23; 21:12-13; Matei 18:17-18)
 4. Apostolii prin Duhul Sfânt (Fapte 20:28-31; 2 Petru 2:1-4; Iuda 1:11-12, 22-23)
 5. Profeţii despre viitor (2 Timotei 3:1-7; Apocalipsa 2:4-5; 14-16)
 6. Exemple
 7. Secolul I: Corint: (1 Corinteni 5:5, 11; 2 Corinteni 10:1-6; 13:2)
 8. Istoria creştinismului: Reforma; Renaşterea penticostală

ÎNCHEIERE

 1. Realitatea păcatului şi efectele sale (Iosua 7:10-13; 1 Ioan 3:3-7; 2:7)
 2. 2. Necesitatea păstrării adevărurilor biblice (Iosua 1:8; Deuteronom 14:5-7; 2 Timotei 4:1-5)
 3. Nevoia distrugerii formelor păcatului şi revenirea la adevărul iniţial biblic, divin, sfânt (2 Cronici 34:27; 2 Împăraţi 23:34;Apocalipsa 2:5);  progresul spiritual (Fapte 18:25; 19:2-6)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *