Lecția 10. Moștenirea

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Nevoia şi dorinţa de odihnă în casa ta, pentru multe zile (Rut 1:9; Deuteronom 11:21)
 2. Alergarea (drumul pustiei) şi lupta (războaiele) vor fi răsplătite pe drept (2 Timotei 4:6-8; Romani 8:18)

 

 1. „EVREII” (OAMENII) – MIGRATORI PE PĂMÂNT
 2. Imaginea călătorilor
 3. Adam expulzat din rai – pus pe drumuri (Genesa 3:23-24); Cain – fugar (Genesa 4:13-14, 16)
 4. Patriarhii – călători prin credinţă (Genesa 12:2; 13:17; Exodul 6:4; Evrei 11:9, 13)
 5. Evreii în Egipt trudiţi, iar pe drum, obosiţi (Exodul 1:14; Deuteronom 8:3)
 6. Odihna (loc de protecţie, repaus, proprietate)
 7. 1. Odihna – binecuvântarea (Deuteronom 8:7-9; 11:11-12)
 8. Odihna Sabatului (Genesa 2:1-3; Apocalipsa 14:13; 21:1-7, 22-25; Evrei 4:1-11)

 

 1. MOŞTENIRI ŞI MOŞTENITORI
 2. Moşteniri sfinte
 3. Canaanul – de la Egipt la Babilon – între lume şi religia apostată (Numeri 34:5; Deuteronom 1:7)
 4. Etapele moştenirii:
 5. a) faza Moise – Iosua
 6. b) faza David – Solomon (Iosua 14:9; 23:4-5; 1 Împăraţi 4:20, 24-25)
 7. Repartiţia sorţului divin (Iosua 14:2; Daniel 12:13; Ezechiel 48:22, 35; Matei 19:28; 20:20-23)
 8. Moştenitori
 9. Moştenitori prin credinţă (Evrei 11:10, 13-16; 13:13-14)
 10. Iosua (Iosua 19:49-50); Caleb (Iosua 14:13-14); Eleazar (Iosua 24:33); Rut 1:16-17; 2:12)

 

ÎNCHEIERE

 1. Moştenirea – o realitate (Iosua 21:43-45; Isaia 25:1, 6-9; Ioan 14:2)
 2. Moştenirea – la sfârşitul mântuirii (Iuda 1:24-25; Apocalipsa 21, 22)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *