Lecția 10. Lupta în câmpul Evangheliei

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Frontul din familie, biserica locală şi până  la marginea pământului – o luptă ce necesită putere (Fapte 1:8; Matei 10:32-36)
 2. Această  luptă este suma, rezultatul luptelor interioare (2 Corinteni 11:28-29)
 1. PREZENTAREA LUPTELOR
 2. Domenii de luptă
 3. Lupta poftelor rivale (Iacov 4:1-2; 1 Corinteni 3:3)
 4. Lupta cu cei de afară (2 Corinteni 7:5; Romani 15:30-32)
 5. Lupta în suferinţe (Evrei 10:32-34; Apocalipsa 2:2-3)
 6. Lupta pentru vestirea Evangheliei (1 Tesaloniceni 2:1-2; Filipeni 2:22-30)
 7. Lupta pentru păstrarea adevărului Evangheliei (Iuda 1:3; Filipeni 1:27-28, 30)
 8. 6. Lupta directă împotriva demonilor (Efeseni 6:12; Luca 4:1-13, 34-35)
 9. Acţiuni de luptă
 10. Pregătirea pentru luptă – echipament şi antrenament (Ezechiel 13:5; Psalmul 18:39; 144:1; Fapte 4:29-31)
 11. Ordinul pentru luptă (2 Cronici 14:8-17; Numeri 10:9; Neemia 4:20; 1 Timotei 1:18)
 12. Alianţe şi conduceri (Judecătorii 1:3; 10:18; Neemia 4:14-16; Galateni 2:1-2, 7-10)
 13. Intervenţii dumnezeieşti directe  (Psalmul 35:1; Judecătorii 5:20; Fapte 12:7-9)
 14. Rezultate
 15. 1. Bătălii (2 Samuel 10:9-12; 11:25; Iosua 7:5; 8:24)
 16. Biruinţe (Deuteronom 3:18-22; Isaia 8:9-10; Proverbe 21:31)
 1. EXEMPLE BIBLICE
 2. Înfrângeri
 3. Israel –  o luptă fără Dumnezeu (1 Samuel 4:1-11)
 4. Fiii lui Efraim – viteji dar păcătoşi (Psalmul 78:9; 2 Cronici 25:7-8)
 5. Fiii lui Sceva – lucrători neautorizaţi (Faptele Apostolilor 19:13-17)
 6. Biruinţe
 7. Iosua – biruinţe prin rugăciune (Exodul 17:9-15; Iosua 1:5-9; 6:6-17; 10:7-11, 25)
 8. Ionatan – biruinţe prin oameni împuterniciţi de Duhul  (1 Samuel 13:2-3; 14:1, 6,15, 23; 2 Samuel 1:23;  explicaţii: 1 Samuel 10:26; 18:3-4)
 9. Ieremia – biruinţele  în luptele cu un popor apostat (Ieremia 1:17-19; 15:16-21; 20:10-11; 40:4)
 10. Pavel – biruinţe în lucrarea misionară (Coloseni 1:29; 2:3; 1 Corinteni 15:32; Faptele Apostolilor 16:18, 25)

ÎNCHEIERE

 1. David (lupta) – Solomon (pacea) de la cort (front) la Templu se schimbă hainele de luptători – rămâne doar „cununa” (1 Cronici 17:8-9; 28:3; Isaia 9:5; 2 Împăraţi 4:7)
 2. Armata e frumoasă să o vezi, dar  cine e gata de luptă?  (Judecătorii 5:1-2,9, 31)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *