Lecţia 10. Elisei

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Elisei: proroc, urmaş al lui Ilie (1 Împăraţi 19:16); în regiunea de Nord, sub dinastia Omri şi Iehu, pentru o perioadă de aproximativ 50 de ani
 2. Elisei: prorocul minunilor particulare (> 10); diferit de Moise – prorocul minunilor generale / în masă (Deuteronom 34:10-12); acţiuni diferite există şi în Noul Testament în privinţa minunilor

 

 1. VIAŢA LUI ELISEI(omul lui Dumnezeu – 1 Împăraţi 8:2, 7)
 2. Elisei – flotantul
 3. Originar din Abel-Mehola, fiul lui Şafat (1 Împăraţi 19:16)
 4. 2. Popasuri în Israel şi afară: Ghilgal, Betel / Iordan (2 Împăraţi 2:23); Carmel, Samaria…(2 Împăraţi 2:25); Sunem (2 Împăraţi 4:8-11); Dotan (2 Împăraţi 6:13); Damasc (2 Împăraţi 8:7)
 5. Aspecte ale vieţii sale (agricultor, legătura cu casa şi părinţii – 2 Împăraţi 19:19-20)
 6. Nimic despre căsătorie, numai cu slujitorul (Ghehazi…) sau bătrânii (2 Împăraţi 6:32)
 7. O viaţă în condiţii modeste (2 Împăraţi 4:8-11; 6:1-4; 4:38-42; 5:10, 26)
 8. O viaţă în libertate, cu momente de urmărire (2 Împăraţi 6:31)

 

 1. LUCRAREA PROROCULUI
 2. Chemarea în slujbă
 3. 1. Chemarea divină, descoperită lui Ilie (2 Împăraţi 19:16); scopul lucrării (2 Împăraţi 19:17)
 4. Chemarea propriu-zisă  – mantaua – prezenţa Duhului (2 Împăraţi 19:19-20); arderea legăturilor trecutului şi urmarea fără întoarcere (2 Împăraţi 19:21)
 5. Ucenicia (şcoala prorocilor; slujitorul lui Ilie – 2 Împăraţi 3:11)
 6. Urmarea permanentă a lui Ilie – veghere (2 Împăraţi 2:2, 10)
 7. 2. Ucenicii: cei care ştiu dar trebuie să tacă (2 Împăraţi 2:3, 5)
 8. Rugăciune (dorinţă, râvnă) pentru lucrare (2 Împăraţi 2:9; 12:15)
 9. Lucrarea ca proroc în Israel (şi copiii ştiau – 2 Împăraţi 5:3)
 10. Proorocii – minuni (autotestul de la începutul lucrării – 2 Împăraţi 2:14):
 11.          a) vindecarea apelor la Ierihon (2 Împăraţi 2:20-21) – împlinire (2 Împăraţi 2:22)
 12.          b) gropile cu apă în pustia Edomului (2 Împăraţi 3:16-19) – împlinire (2 Împăraţi 3:20-25)
 13.          c) înmulţirea pâinilor de orz (2 Împăraţi 4:42-43) – împlinire (2 Împăraţi  44)
 14.          d) vindecarea lui Naaman (2 Împăraţi 5:8-10) – împlinire (2 Împăraţi  14)
 15.          e) vestirea pentru Samaria (2 Împăraţi 7:1); 2 pentru călăreţ – împlinire (2 Împăraţi 7:16-20)
 16.           f) înmulţirea untdelemnului (2 Împăraţi 4:3-7)
 17.           g) naşterea copilului din Sunem (2 Împăraţi 4:13-17)
 18.           h) curăţirea alimentelor (2 Împăraţi 4:40-41)
 19.           i) recuperarea toporului (2 Împăraţi 6:5-7)
 20. Minunea post-mortem (2 Împăraţi 13:21)
 21. Alte profeţii / sfaturi (2 Împăraţi 8:1-2; 8:6):
 22.          a) pentru Ben-Hadat (2 Împăraţi  8:7-10) – împlinire (2 Împăraţi 8:15)
 23.          b) pentru Hazael – o descoperire actualizată ( 8:11-13) –  împlinire (8:15)
 24.          c) pentru Iehu – trimiterea unui sol (2 Împăraţi 9:1-2 )
 25. Rugăciunile lui Elisei (2 Împăraţi 3:15):
 26.          a) vindecare / înviere (2 Împăraţi 4:33-35)
 27.          b) vedere şi orbire (2 Împăraţi 6:16-20)
 28. Pedepsele lui Elisei (sabia):
 29.          a) pentru copii (2 Împăraţi 2:24)
 30.          b) pentru Ghehazi (2 Împăraţi 5:25-27)
 31. Alte aspecte ale lucrării sale:
 32.          a) cuvântul prorocului (2 Împăraţi 2:16-18)
 33.          b) dreptul celui credincios la informaţii (2 Împăraţi 3:13-14; 4:1-2; 6:10-11; 6:32)
 34. c) lucruri ascunse – căi naturale de informaţie (2 Împăraţi 4:26-27; 5:8)

 

ÎNCHEIERE

 1. Elisei: aplicaţie – istorie şi Biblie (2 Împăraţi 8:4-6; 13:14)
 2. Rolul ucenicului în continuarea lucrării (2 Împăraţi 13:15-19)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *