Lectia 10. Dialogurile suferinței ispășitoare

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. „Procesul” şi „condamnarea” Mântuitorului era o dublă judecată: oamenii (poporul lui Dumnezeu) judeca pe Dumnezeu iar El judeca omenirea (Fapte 4:25-28)
 2. Analiza acestui studiu vizează discuţiile din etapele procesului răstignirii

 

 1. PROCESUL AUTORITĂŢILOR EVREIEŞTI
 2. Trădarea şi arestarea
 3. Complotul preoţilor şi oferta lui Iuda (Marcu 14:1-2; Ioan 11:47-50, 57; Matei 26:14-16, 24)
 4. În noaptea arestării, în grădină (Matei 26:46-47; Ioan 18:1-3)
 5.          a) Iuda – „aceasta ai acceptat să o faci, fă-o” (Matei 26:48-50)
 6.          b) ostaşi şi aprozi – „Eu sunt” – „Mă predau” (Ioan 18:4-11; Matei 26:52-54)
 7.          c) gloatelor, conducătorilor – „ceasul întunericului” (Matei 26:55-56; Luca 22:52-53)
 8. Judecata marilor preoţi şi a Soborului
 9. În faţa lui Ana – întrebări al căror răspuns fusese dat şi o justificare a nevinovăţiei cuvintelor Lui (Ioan 18:13, 19-24)
 10. În faţa lui Caiafa (Ioan 18:24, 28; Matei 26:57)
 11.          a) mărturii mincinoase – tăcere (Matei 26:59-63)
 12.          b) acuzaţia hristică – recunoscută (Matei 26:63-66)
 13.          c) provocări, tortură – răbdare (Matei 26:67-68)

 

 1. PROCESUL ÎN COLABORARE CU AUTORITĂŢILE ROMANE
 2. În faţa lui Pilat (dimineaţa – Matei 27:1-2) şi a lui Irod
 3. O acuzaţie pe fond politic, cu multe anexe – un răspuns înţelept şi atât (Ioan 18:29-38; Matei 27:11-14)
 4. 2. O înfăţişare în tăcere şi suferinţă în faţa lui Irod (Luca 23:5-11)
 5. Continuarea procesului în faţa lui Pilat, care prin dreptate şi sesizare încerca să evite judecarea – condamnarea, dar riscul era prea mare – Cezarul (Matei 27:15-24; Ioan 19:12-16)
 6. a) o cercetare profundă şi repetată însoţită de tortură – tăcere şi un răspuns sintetic, complex (Ioan                       19:1-11)
 7.             b) condamnarea şi drumul calvarului: convulsii şi tânguire (Luca 23:26-31)
 8. La Golgota (cu o inscripţie – Ioan 19:19-22)
 9. Declaraţii, provocări, batjocuri (un tâlhar şi un sutaş – Luca 23:40-42, 47); toţi ceilalţi – cei dragi (Luca 23:35-39)
 10. Cele 7 declaraţii de pe cruce (Matei 27:46; Luca 23:34, 43, 46; Ioan 19:26-28, 30)

 

ÎNCHEIERE

 1. 1. Caracteristica generală a dialogurilor suferinţelor ispăşitoare – împlinirea profeţiilor (Isaia 53:3-5, 7)
 2. Diferenţa majoră între Domnul şi Petru în timpul judecării (Matei 26:59-75; 1 Petru 5:14-18; 4:12-19)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *