Lectia 10. Călăuzirea

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. A fi născut şi a trăi crescând – de la botez la trăirea în Hristos Isus (Galateni 5:25; 3:27; Romani 8:1, 5 – îndemnuri; Galateni 5:16 – cârmuire; 5:18 – călăuzire)
 2. Viaţa prin Duhul  – singura izbăvire de păcat  şi moarte (Romani 8:2)
 1. UMBLAREA PRIN DUHUL
 2. Lupta fire – duh (cunoaşterea ei şi respingerea acţiunilor firii)
 3. Existenţa contradicţiei (obligatorii) şi a rezultatelor (Galateni 5:17, 19:21; Romani 8:13)
 4. Motivarea luptei; harul oferă şi cere (Romani 8:1, 12, 15-17)
 5. Identificarea (Cuvântul Tatălui; Isus – Cuvântul; Duhul călăuzeşte în  Cuvânt)
 6. Lucrurile Duhului (Cuvântului); nu există diferenţe în divinitate (Ioan 16:13-15; 14:15-26; 2 Corinteni 4:13)
 7. Cunoaşterea sfântă se realizează prin:  citire – studiere Cuvânt (Coloseni 3:16); rugăciune (Romani 8:26-27); meditare (Psalmul 1:2; Coloseni 3:1-2; Fapte 6:3)
 8. Implementarea / transcrierea în inimă (2 Corinteni 3:3; Ezechiel 11:19); înţelegerea (1 Corinteni 2:10-15); aplicarea (Romani 8:3-4)
 1. DISCIPLINA SPIRITUALĂ
 2. Trăirea spirituală (ungerea – 1 Ioan 2:20, 27; 3:9)
 3. Condiţii, simţire (Filipeni 2:1-5, 13, 20; 2 Corinteni 10:3-5)
 4. Vorbire, exprimări vizibile (Ioan 8:28; 12:49; Galateni 5)
 5. Nivelul practic al faptelor (Romani 12:1-2; Coloseni 3:17-24; Filipeni 4:8)
 6. Lucrarea spirituală
 7. Coordonate fizice (Fapte 16)
 8. Lucrări (1 Corinteni 12:7, 11; 14:26)
 9. Conţinut efectiv (1 Corinteni 2:13-14)
 10. Aşteptarea rezultatelor (2 Timotei 1:9-14)

ÎNCHEIERE

 1. Două categorii: pământeşti – duhovniceşti / respinşi – admişi  (Romani 8:8-9);
 2. Umblarea prin Duhul (trăire) produce neprihănirea (1 Ioan 2:29), iar umblarea prin Duhul (lucrare)  desăvârşirea (2 Timotei 3:16-17)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *