Lecția 09. Războaiele

Iosif Anca

 

INTRODUCERE 

 1. Canaanul era locuit de popoare sortite nimicirii (Genesa 15:16); iar schimbul s-a făcut prin război (Efeseni 6:12)
 2. Războiul a durat de la Marea Roşie până la Templu (Împărăţia păcii)

 

 1. RĂZBOAIELE SUB MOISE (Exodul 13:17-18)
 2. La începutul pustiei
 3. Războiul cu egiptenii: evreii doar au privit la Domnul – un războinic viteaz (Exodul 14:6-8, 14; 15:3, 13)
 4. Războiul cu amaleciţii – puterea rugăciunii în război (Exodul 17:8-15)
 5. La sfârşitul pustiei (Cades Barnea – Numeri 14:14-50)
 6. Arad (Numeri 21:1-3)
 7. Sihon şi Og (Numeri 21:21-35)
 8. Madian: lumea sub ispitele religiei – Balaam (Numeri 25:31; 1-3, 6-8, 49)

 

 1. RĂZBOAIELE SUB IOSUA (o viaţă întreagă – Iosua 11:18)
 2. Prezentare
 3. Ai – caz Acan (Iosua 7:2-5, 11-12; 8:18-19, 26-29)
 4. Gabaon – cananiţi integraţi prin legământ (Iosua 9:3-6, 9, 14); primul mare război (Iosua 10:7-14, 24; Luca 9:1; 10:19)
 5. Al doilea mare război – la Merom (Iosua 11:1-8)
 6. Caracteristici
 7. Dumnezeu decide victoria în funcţie de stare şi scop (Iosua 10:42; 10:11; 11:15)
 8. Unitatea în luptă (Numeri 32:16-19; Judecătorii 1:1-4, 8)
 9. Canaanul a fost cucerit parţial (Iosua 13:1-6; Exodul 29:29-30)

 

III. DE LA CALEB LA DAVID

 1. Judecătorii
 2. Ciclurile pierderii şi ale recâştigării independenţei (Judecătorii 2:10-23)
 3. Războaie civile (Efraim – Gad; Sihem – Judecători 8, 12); pedepsirea beniamiţilor (Judecătorii 19-21)
 4. Împăraţi
 5. Saul (1 Samuel 9:16; 14:47-48, 52; 15:1-3; 31:1-2)
 6. David (2 Samuel 8:1-14; 21:15-22; 22:1; 23:8)
 7. Caracteristici
 8. Cananiţii cruţaţi – tolerarea din plăcere, lene sau frică (Judecătorii 1:21, 33; 2:1-4)
 9. Experienţe pentru fiecare generaţie – luptă permanentă (Judecătorii 3:1-6)
 10. Victoria sau înfrângerea rezultată din viaţa spirituală (2 Cronici 16:9)

 

ÎNCHEIERE

 1. Un Canaan păgân şi idolatru (Deuteronom 7:1-6)
 2. Un Canaan plin de evrei şi total pregătit pentru Templu şi pentru Împărăţia păcii (1 Cronici 28:1-10)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *