Lectia 09. Moartea

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Moartea este procesul plecării omului din viaţa pământească (Eclesiastul 12:7). Momentul adormirii (pentru unii mai greu), dar „mai mult face … şi ziua morţii decât ziua naşterii” (Eclesiastul 7:1)
 2. Moartea este o urmare a păcatului (Genesa 2:17; Iacov 1:15) dar în final (la judecată) va fi anihilată, rămânând doar moartea a doua, pentru cei nemântuiţi (Apocalipsa 20:14)
 1. PREZENTARE
 2. Forme ale morţii (cel mai simplu în somn – Judecătorii 4:21; însă cazurile sunt diferite – Iov 21:23-26; 1 Tesaloniceni 4:17; Evrei 11:5)
 3. Bătrâneţea prin slăbirea şi încetarea funcţiilor vitale – aproximativ la 70-80 de ani (Psalmul 90:10; Eclesiastul 12:2-7)
 4. Accidente, loviri, război, distrugerea organelor, morţi năprasnice (Numeri 14:37); pedeapsa capitală (Deuteronom 21:21). Unii sunt daţi pe mâna altora (Exodul 21:13; Daniel 5:19; Ieremia 27:6)
 5. Boli de moarte, blesteme (Deuteronom 28:27, 59-62)
 6. Lipsa elementelor necesare vieţii: hrană, apă, aer, căldură (Plângerile lui Ieremia 2:19)
 7. Atitudini faţă de moarte (fără informaţii oculte – Deuteronom 18:10-11)
 8. Anticipată – aşteptată (Luca 2:26, 29), uneori prematur (1 Împăraţi 17:12; 2 Corinteni 1:8; Filipeni 2:27);  o adăugare/realipire de părinţi (1 Cronici 17:11)
 9. Neaşteptată (Iov 33:22)
 10. Teamă, spaimă (1 Samuel 15:32; Evrei 2:15).
 11. Dorinţă neîmplinită – supărare (1 Împăraţi 19:4; Iona 4:3); durere (Iov 3:20; Ieremia 8:3)
 12. Doctrina vieţii şi a morţi (Dumnezeu nu o doreşte – Ezechiel 18:32; Ioan 5:24-25)
 13. Cauza morţii (Romani 5:12, 14; 1 Corinteni 15:22); o dispariţie (Rut 1:17); o odihnă fericită (Apocalipsa 14:13)
 14. Ispăşirea divină (Romani 5:18; 6:23; 1 Corinteni 15:54-57); răscumpărarea (1 Corinteni 15:50-53)
 1. MORŢI – EXEMPLE
 2. Moartea celor răi (Psalmul 49:6-14)
 3. Balaam – o moarte vinovată şi un destin rău (Numeri 23:10; 31:8)
 4. Saul – o moarte fără speranţe (2 Samuel 1:19)
 5. Absalom  – o moarte în plină putere şi dorinţă de viaţă (2 Samuel 18:14)
 6. Ioram – o moarte pedeapsă( 2 Cronici 21:19-20)
 7. Anania şi Safira – moartea în adunare (Fapte 5:5-11)
 8. Moartea celor sfinţi (Marcu 16:18)
 9. Familia: Avraam – Sara – moartea: un popas vremelnic  (Genesa 23:1; 25:8)
 10. Rahela – moartea după pocăinţă şi împlinirea unei dorinţe (Genesa 35:16-20)
 11. Iacov – moartea: o misiune îndeplinită  (Genesa 47:29-30; 48:1-2,21; 49:29,33)
 12. Copilul lui Ieroboam – o moarte „bună” (1 Împăraţi 14:13)
 13. Iosia – o moarte subită, după o viaţă frumoasă ( 2 Cronici 35)
 14. Pavel – o moarte aşteptată, în credinţă (Filipeni 1:21-23; Fapte 21:13; 2 Timotei 4:6-8)

 

ÎNCHEIERE

 1. Pe pământ trăim în umbra morţii (Isaia 9:2; Psalmul 23:4; Maleahi 4:2; Psalmul 49:15), dar prin Isus – moartea rămâne o odihnă (Psalmul 116:7-8, 16)
 2. Viaţa viitoare va fi fără moarte (Isaia 25:8)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *