Lecţia 09. Debora şi Hulda

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Prorociţe: Debora (perioada judecătorilor 4, 5); Hulda (perioada împăraţilor: 2 Împăraţi 23; 2 Cronici 43). Existau slujbe (lucrări) separate pentru bărbaţi şi femei (naştere, predicare), dar există şi comune (prorocia)
 2. În istoria biblică au mai fost şi alte prorociţe adevărate: Maria (Exodul 15); Ana (Luca 2); fetele lui Filip (Fapte 21). Au fost însă şi prorociţe false – Izabela (Apocalipsa 2:20)

 

 1. DEBORA (soţia lui Lapidot – Judecătorii 4:4)
 2. Viaţa Deborei
 3. Debora – prorociţa (Judecătorii 4:4): model Samuel (proroc – judecător – lider naţional)
 4. Debora – judecător, sub finic între Roma şi Betel (4:5); aproximativ 40 ani (5:31).
 5. Activitatea Deborei
 6. Prorocia războiului de eliberare:
 7.          a) eliberarea de zeii Cananului (Judecătorii 5:7-8; 4:1; 2:12-14); iubirea de Dumnezeu (Judecători 5:31)
 8.          b) ordinul pentru război – conducător, locul luptei, rezultate (Judecătorii 4:6-7)
 9.          c) anexa nr. 1 – bărbaţi slabi şi femei curajoase – Iael (Judecătorii 4:8-9)
 10.          d) anexa nr. 2 – ziua declanşării luptei; Domnul merge înainte (Judecătorii 4:14)
 11. Împlinirea profeţiei (Judecătorii 4:15-24)
 12. Cântarea – prorocie propriu-zisă sau doar ambianţa mediului profetic:
 13.          a) cântarea de laudă a Deborei: schimbarea închinării idolatre – Iehova (5:3, 10, 12). Conţinut:         lucrările lui Dumnezeu trecute şi viitoare  (Judecători 5:4-7, 17-19:20-23)
 14.          b) alte cântări de laudă profetice (Exodul 15:1-21; 2 Samuel 22:1-51; psalmi; Luca 1:46-55)

 

 1. HULDA (soţia lui Şalum – 2 Cronici 34:22)
 2. Viaţa ei
 3. O femeie cunoscută  – familie, casă (2 Cronici 34:22)
 4. Femeie deosebită – la locul ei (în familie şi în ţară) diferită de Izabela, Atalia
 5. Activitatea ei
 6. Aspecte tehnice:
 7.          a) subiecţii: proorocul; trimişii: persoanele în cauză (2 Cronici  34:20-23)
 8.          b) posibilitatea prezentării unor date (2 Cronici 34:22b)
 9.          c) destinatarii: Iuda – Israel; Iosia (2 Cronici 34:24a, 26a)
 10. Conţinutul profeţiei: împlinirea Bibliei (2 Cronici 34:21-25):
 11.          a) subiecţi: proorocul; trimişii, evreii (2 Cronici 34:20-23)
 12.          b) prorocia pentru popor – repartizarea pentru diferite generaţii (2 Cronici 34:24-25)
 13.          c) prorocia pentru Iosia (2 Cronici 34:27-28), încadratră într-un răspuns bun    (34:29-33)

 

ÎNCHEIERE:

 1. Nevoia mesajelor în vreme de criză – prin profeţi cunoscuţi (2 Împăraţi 19:1-3; Numeri 27:5-6)
 2. Harul ascultării – împlinirea / ascultarea faţă de Dumnezeu, prin Cuvântul prorocului (Judecătorii 5:9, 13; 2 Cronici 34:27, 29-33).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *