Lectia 09. Cine citește să înteleagă

Iosif Anca

INTRODUCERE

 1. Cuvintele scrise sau vorbite constituie cartea tehnică de descriere a tuturor lucrurilor, dar trebuie înţelese în mod corect (Matei 24:15-16)
 2. Scripturile prezintă desfăşurarea (metodologia) planului divin, dar dacă cineva nu-l înţelege nu poate fi salvat (1 Corinteni 14:36-38; 2 Petru 3:15-16)
 1. ÎNŢELEGEREA – O NECESITATE A COMUNICĂRII
 2. Înţelegerea în comunicarea interumană
 3. Comunicarea este îngreunată datorită efectelor Turnului Babel; dar atât cât se poate citi şi/sau traduce, trebuie înţeles (Genesa 42:23; Matei 15:10)
 4. Exprimarea verbală sau scrisă se interpretează:
 5. a) direct – expresii clare (Matei 8:9)
 6. b) indirect – expresii sau semne codificate (Ioan 13:27; Geneza 23:14-16; Iosua 4:21-22; 2 Samuel 12:18-19)
 7. Comunicarea dintre divinitate şi umanitate
 8. Dumnezeu vorbeşte şi scrie (îi semănăm), dar trebuie înţeles (Deuteronom 5:1, 22; 1 Samuel 3:8-10)
 9. Dumnezeu se descoperă/se explică, se face înţeles, dar în mod limitat şi progresiv (Deuteronom 29:29; Iov 37:5-16; Daniel 9:22-23;Ieremia 23:20; Luca 18:31-34; Ioan 12:16; 13:12)
 1. ÎNŢELEGEREA (INTERPRETAREA) – O REALIZARE A DUHULUI
 2. Moduri de (ne)înţelegere
 3. Interpretarea greşită sau neînţelegerea  Scripturilor este rezultatul unei atitudini greşite faţă de Dumnezeu şi influenţei Diavolului (2 Petru 3:15; Isaia 6:9-10; Osea 14:9; Matei 13:12-19; Luca 8:10; Fapte 28:23-27; Ioan 9:30-41; 2 Corinteni 4:2-6)
 4. Înţelegerea corectă se realizează într-o minte deschisă, curată şi prin împlinirea făgăduinţei de asistenţă spirituală a Duhului Sfânt (Ieremia 24:7; Proverbe 28:5; Daniel 12:10; Neemia 8:1-12; Matei 11:14; Luca 24:45; Ioan 6:48-69)
 5. Rezultate (efecte) ale înţelegerii
 6. Mântuirea sau pierzarea (2 Petru 3:1, 11-18; Iacov 2:20)
 7. O slujbă bine realizată (Proverbe 20:24; 29:7; Fapte 6:10; 2 Timotei 2:7)
 8. Filip şi famenul – citeşte, ascultă explicaţiile, crede şi vei fi mântuit  (Fapte 8:22-31)

ÎNCHEIERE

 1. Nu se poate înţelege fără să se citească – „Ferice de cine citeşte…” (Apocalipsa 1:3; Osea 4:6)
 2. Nu se poate înţelege numai citind, dacă nu eşti luminat de Dumnezeu (Ioan 8:43-47; 1 Corinteni 2:14)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *