Lectia 09 – Cina Domnului

Iosif Anca

INTRODUCERE

 1. Instituită de Domnul Isus Hristos (Matei 26:26-29) simbolizând trupul şi sângele Său – noul legământ (1 Corinteni 11:23)
 2. Originea: imaginea prefigurativă – Melhisedec (Genesa 14:18); – mielul pascal (Exodul 12)
 1. CADRUL BIBLIC AL CINEI. REGLEMENTĂRI ORGANIZATORICE
 2. Timpul
 3. Instituire: seara primei zile a praznicului Azimilor (Matei 26:17, 20)
 4. Prăznuire: ori de câte ori (1 Corinteni 11:26; vezi Numeri 9:9-11)
 5. Locul
 6. În Vechiul Testament –  Paşte (Deuteronom 16:6; Marcu 14:15-15)
 7. În Noul Testament – pentru cină: la adunare (1 Corinteni 11:20, 22, 33)
 8. Participanţi
 9. Cine o dă /poate da?: slujitorii – V T (Leviticul 23:10, 20; Numeri 18:17), N T (1 Corinteni 11:23, 34)
 10. Cine o ia/poate lua?: toţi israeliţii (Deuteronom 16:16; 1 Corinteni 10:17-18)
 11. Ingrediente: conţinut material şi spiritual: (transsubstanţiere!– consubstanţiere! – comemorare!)
 12. Azima (Exodul 12:15); simbolul lipsit de aluat (Matei 16:6, 12; 1 Corinteni 5:7-8)
 13. Rodul viţei (eb.: „yayin” – vin fermentat şi must nefermentat; „tirosh” – must nefermentat / gr.: „oinos”. :  evangheliile nu folosesc termenul „oinos” ci rodul viţei
 14. Argumente: Legea Vechiului Testament interzice orice ferment „seor” sau „hametz” (Exodul 12:14-20; 13:7). La cort era interzis pentru consum vinul „yayin” (Leviticul 10:9-10); imaginea pură a lui Isus Hristos poate fi reprezentată mai bine prin elemente nefermentate (1 Petru 1:18-19)

 Ordinea servirii: a luat – a binecuvântat – a frânt-o – a dat-o zicând

 1. PREGĂTIREA – PARTICIPAREA
 2. Etape – categorii
 3. Cercetarea (gr. dokimazo ) – a verifica, a pune la încercare (1 Corinteni 11:28)

 Ora adevărului (1 Corinteni 10:15; Marcu 14:18-20; 1 Corinteni 10:21-22);

 1. Deosebirea (gr. diakrino) – a deosebi, a face diferenţa, a judeca (1 Corinteni 11:29, 31)

–  Actul se face personal, sau disciplinar (1 Corinteni 10:15; 5:9-13)

 1. Judecata de disciplinare (gr.  krino) – a aprecia, a judeca, disciplinare trupească (Numeri 31, 32):
 2. a) vrednic –  cine mănâncă are viaţă (2 Tesaloniceni 1:11); roade  (Coloseni 1:10; 1 Timotei 1:12)
 3. b) nevrednic  – autoexcludere (Fapte 13:46); pedeapsă (1 Corinteni 11:27); osândă (1 Corinteni 11:32; 5:4-5)
 4. Condamnare (gr. katakrino) – a condamna, disciplina, excluderea pe mâna Satanei (1 Timotei 1:20)
 5. Rezolvarea problemelor spirituale (păcate, necurăţii)
 6. Urgent: probleme de moment, uşoare (1 Ioan 2:1; Proverbe 28:13)
 7. În timp: probleme grave (2 Corinteni 2:5-11;1 Împăraţi 8:46-48)

III. ÎNSEMNĂTATEA CINEI – SIMBOLURI

 1. Împărtăşirea cu trupul lui Isus Hristos: (unitatea – 1 Corinteni 10:17, 16)
 2. Pomul vieţii/pâinea vieţii (Ioan 7:51, 53; Genesa 3:22)
 3. Cuvântul (Ioan 7:60-63)
 4. Biserica (1 Corinteni 10:17)
 5. Simboluri
 6. Pomenirea şi vestirea morţii Domnului (Luca 22:19; 1 Corinteni 11:26;Efeseni 3:10; 1 Petru 1:12; 2 Petru 1:12-16)
 7. Simbolul noului legământ (Luca 22:20; Matei 26:28; Evrei 10:16-18)
 8. Orientarea şi pregătirea pentru noua împărăţie (Matei 28:29)

 

 1. EXEMPLE BIBLICE
 2. Cazuri negative
 3. Iuda – păcatul cu voia (Marcu 14:10, 2; Marcu 13:41)
 4. Cazuri pozitive
 5. Iosia – o slujbă „după Scripturi” (2 Cronici 35:18; 2 Împăraţi 23:21-23)

ÎNCHEIERE

 1. Am dorit mult” (Luca 22:15); Pavel – „aş dori” (Filipeni 1:23);
 2. S-a tulburat (Ioan 13:21); ei s-au întristat (Marcu 14:19)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *