Lectia 09. Blândețea

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Blândeţea – catalizatorul mândriei sfinte
 2. Blândeţe – „prautes” (limba greacă) – abţinere, moderaţie, smerenie, delicateţe, însoţite de putere şi curaj, echilibru în mânie, autodepăşire

 

 1. CARACTERIZAREA BLÂNDEŢII
 2. Origine
 3. Dumnezeu: un susur blând…. (1 Împăraţi 19:12)
 4. Isus Hristos: Eu sunt bând… (Matei 11:29)
 5. Duhul Sfânt (Galateni 5:23) – roadă
 6. Componente (Blândeţea este opusul aroganţei şi răzbunării pasionale)
 7. O voce şi cuvinte în atmosferă de dragoste (fără a neglija dreptatea şi adevărul) (Psalmul 45:4)
 8. O bună dispoziţie în linişte şi smerenie (Tit 3:2; 1 Petru 3:4; 1 Timotei 2:25)
 9. Tărie de caracter – blândeţea înţelepciunii (Efeseni 4:2; Coloseni 3:12; Iacov 3:13, 17)

 

 1. BLÂNDEŢEA ÎN ACŢIUNE
 2. Manifestări
 3. În ascultare – învăţare (Iacov 1:2; 1 Timotei 6:11)
 4. În slujbă (1 Timotei 3:3; 2 Timotei 2:24; Galateni 6:1)
 5. În relaţiile cu lumea (Filipeni 4:5; 1 Petru 3:15)
 6. În special în momentele de mânie (Efeseni 4:26, 29-32; 4:2)
 7. Exemple biblice
 8. Isus Hristos (Matei 11:29) – smerit în momentul triumfului (Matei 21:5); mânia fără păcat (Matei 21:12-14; Marcu 3:5)
 9. Moise – cel mai blând om (Numeri 12:3) şi totuşi (Exodul 32:19-20)
 10. Pavel – blândeţea slujirii sfinte (2 Corinteni 10:4-6; Galateni 4:13, 19; 1:9; 1 Tesaloniceni 2:6; 2 Tesaloniceni 3:6-11; 1 Corinteni 4:21)
 11. Saul – atitudinea blândeţii(1 Samuel 11:5-15)
 12. Iosif – acţiunea în blândeţe (Matei 1:18-20)

 

ÎNCHEIERE

 1. Blândeţea între învăţare (Matei 11:29) şi rodire (Galateni 5:23)
 2. Răsplata blândeţii – moştenirea (Psalmul 37:11; Matei 5:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *