Lectia 08. Ucenicia

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Ucenic – a urma pe cineva (sub diferite aspecte); în înţeles biblic: ucenicii – urmaşi ai lui Isus Hristos – creştini (Fapte 11:26; Matei 28:19)
 2. Un bun ucenic trebuie să aibă un învăţător bun şi colegi buni (2 Timotei 3:10; 2:22; Evrei 13:7; Ioan 13:35)
 1. PREZENTARE – UCENICIE
 2. Caracteristici
 3. Ascultarea sfatului, învăţăturii (1 Corinteni 4:15-17); se realizează prin urmărirea atentă a cuvântării (Isaia 50:4b; Fapte 20:2; nu 15:10) şi conduce la supunerea faţă de Lege (Cuvânt) prin trăirea la standardul de viaţă biblic (Leviticul 26:3; 2 Tesaloniceni 3:7)
 4. Urmarea, ascultarea, slujirea stăpânului de către sclav, sau a conducătorului de către soldat (2 Timotei 2:3-9). Slujirea ca rob – ucenic aduce răsplată  (Matei 19:27; Luca 17:7-10)
 5. Cerinţe (Ilie – Elisei – Ghehazi)
 6. Cu credinţă (Romani 4:12); îngroziţi sau cu bucurie – Avraam cu Isaac spre  Moria (Marcu 10:32; Fapte 11:52)
 7. Purtând crucea personală (Matei 10:38; Luca 14:26, 33; Matei 8:19-20)
 8. Cu perseverenţă  nu abandon (Ioan 8:30-31; 1 Timotei 4:6; 5:15; Evrei 6:12; Ioan 15:8)
 9. Rezultate
 10. Harul luminii (Ioan 8:12; 1:9, 16-18)
 11. Harul vieţii (Ioan 12:25-26; Matei 19:27-29)
 1. PREZENTARE UCENICI
 2. Ucenici – Apostoli
 3. Înscrierea iniţială (Matei 4:19-22; Luca 5:27-32
 4. Consacrarea (Ioan 21:19, 22)
 5. Creştinii din Biserică (Fapte 6:1; 9:36)
 6. Chemarea generală la ucenicie – irezistibila chemare (Luca 9:23)
 7. Două stări şi motivaţii: subiective (Matei 14:13; Ioan 6:2); obiective (Marcu 2:15; Matei 20:34)
 8. Ucenicii greşite (false)
 9. Învăţători falşi –  Balaam, un simbol al apostaziei (2 Petru 2:1-3, 15; Fapte 20:30)
 10. Nădejdi zadarnice (Matei 7:21-23; Luca 13:24-29)
 11. Ucenicii refuzate
 12. Tânărul bogat – un preţ neplătit (Marcu 10:21-22)
 13. Fiii lui Samuel – slăbiciunea, încapacitatea  şi păcatul (1 Samuel 8:5)

ÎNCHEIERE

 1. Ucenicie şi rezultate (Luca 6:40; Matei 10:25; Apocalipsa 14:4, 13; 19:14)
 2. Responsabilitatea pentru posteritate (2 Timotei 2:1-2; 1 Tesaloniceni 1:6-7)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *