Lecția 08. Suferința înțeleptului

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Suferinţa, necazul şi durerea sunt stări ce afectează întreaga fiinţă umană (Proverbe 15:13)
 2. Împlinirea, fericirea, liniştea şi sănătatea nu depind numai de factori externi ci şi de factori interni căci duhul determină trupul (Proverbe 15:15-17)
 1. SUFERINŢA UMANĂ (o realitate iminentă – Proverbe 14:13)
 2. Suferinţa celui rău (o stare necesară – Proverbe 20:30)
 3. O auto pedeapsă, un efect (Proverbe 5:22; 12:21; 13:21; 22:5; Ieremia 2:19)
 4. Provocată şi întreţinută prin duhuri şi oameni (Proverbe 18:14; 28:28; 29:2; 12:10)
 5. Suferinţa celui neprihănit (suferinţa este numai un efect al păcatului –Isaia 53:3-5; Proverbe 3:24-26)
 6. Neprihănitul este păzit de o serie întreagă de nenorociri şi suferinţe (Proverbe 11:8; 3:8; 30:7-9). Trăieşte ziua în frica de Domnul (înţelepciune) şi o să ai liniştea conştiinţei şi paza îngerilor (Proverbe 19:23; Psalmul 34:7)
 7. Neprihănitul poate fi pedepsit sau îngăduit să sufere (Proverbe 3:11-12; 25:4; 1:26-28; Matei 7:24-25)
 1. ÎNŢELEPTUL ŞI SUFERINŢA (Romani 8:18, 28)
 2. Atitudinea înţeleptului faţă de propria suferinţă (Proverbe 14:10)
 3. Apelul la Dumnezeu şi încrederea în El (Proverbe 15:3, 9, 32-33; 16:1-3)
 4. Raportarea dreaptă faţă de oameni (Proverbe 29:25; 25:19)
 5. Atitudinea înţeleptului faţă de cei în suferinţă
 6. Atenţie, tratare înţeleaptă, biblică (Proverbe 19:15-20; 14:21; Iov 6:14). Vezi caracterul lui Dumnezeu (Exodul 34:6-9)
 7. Ajutor: de la milă la ajutor practic, aşa ca samariteanul milostiv (Proverbe 25:20-22; Luca 10:25-37)

ÎNCHEIERE

 1. Suferinţa se explică prin legea cauzei şi efectului pentru bine şi rău (Proverbe 10:24)
 2. Suferinţa în raport cu timpul (Proverbe 10:28)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *