Lectia 08. Mărturisirea păcatului

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Mărturisirea păcatelor cuprinde: identificarea proprie, directă (Leviticul 4:22-23; 5:5) sau indirectă (Ioan 4:19); smerenia profundă şi mărturisirea verbală (Leviticul 28:40-41; 1 Împăraţi 8:47-48). Ea trebuie asociată cu abandonarea, părăsirea păcatului (Proverbe 28:13)
 2. Nici o carte nu condamnă păcatul ca Biblia, dar nici o carte n-are rezolvarea, decât ea. Ea prezintă cadrul legal: păcat – moarte; iertare – viaţă (Romani 5:12, 18)
 1. DATE GENERALE. IMPORTANŢA MĂRTURISIRII
 2. De ce nu se mărturisesc oamenii
 3. De frică şi ruşine (Genesa 3:10; 18:15; Proverbe 14:34; 1 Samuel 15:30)
 4. Pentru a nu pierde drepturi şi avantaje (Genesa 27:19-24)
 5. Din duh de minciună, împotrivire; Ce am făcut?  (Maleahi 1-3)
 6. Avantajele mărturisirii
 7. Eliberează cugetul (conştiinţa), inima (Ioan 8:31-34; 1 Ioan 3:19-20
 8. Întrerupe, opreşte, suspendă judecata (2 Samuel 24:17, 25; 1 Împăraţi 8:46-50; 1 Timotei 5:24)
 9. Reabilitarea completă (Matei 26:75; Marcu 16:7; 2 Cronici 33:10-14)
 10. Alte elemente componente ale mărturisirii
 11. Abandonarea păcatului (Proverbe 28:13; Ieremia 7:9-10)
 12. Repararea daunelor şi a greşelilor comise (Numeri 5:7; Luca 19:8); Acceptarea pedeapsei (Numeri 12)
 13. Iertarea celor vinovaţi (Matei 6:12; 18:25-30)
 14. Păstrarea confidenţei şi mijlocirea (Proverbe 11:13; Exodul 32:30; 1 Samuel 7:4:6)

 

 1. PREZENTAREA MĂRTURISIRII PROPRIU-ZISE
 2. Când trebuie să ne mărturisim?
 3. Într-o fază cât mai incipientă a păcatului. Ce vrei să faci? (Genesa 4:7)
 4. Momente speciale: botez (Matei 3:6); boală (Iacov 5:16); ziua ispăşirii (Leviticul 23:27-29; sau alte momente speciale (Numeri 9:1-2)
 5. În momentul descoperirii păcatului (Ezra 10:10-14)
 6. Cum trebuie să ne mărturisim ?( Ieremia 2:23, 35)
 7. Spunând exact „ce am făcut” (Genesa 3:13; Ieremia 8:6)
 8. Cu accent pe cauza interioară – pentru ce? (Genesa 4:6; Romani 2:15)
 9. Cu smerenie şi lacrimi (Luca 18:13; Plângerile lui Ieremia 3:39)
 10. Cui trebuie să ne mărturisim?
 11. Lui Dumnezeu (Psalmul 32:5; 1 Ioan 1:7-9)
 12. Intermediarului (pentru jertfă – V T; pentru rugăciuni – N T) : (Ioan 20:23; Isaia 59:2; Iacov 5:16)
 13. Împotriva cui am păcătuit (Filipeni 1:11-18; Luca 15:18)

III. EXEMPLE BIBLICE

 1. Păcate ascunse (Matei 10:26; Evrei 4:13)
 2. Cain – pedeadsa pentru păcatul nemărtirisit (Genesa 4:6-10)
 3. Acan – păcatul descoperit (prin sorţ) şi pedepsit (Iosua 7:19-21)
 4. Rahela – blestemul lui Iacov pentru un păcat ascuns (Genesa 31:34-35)
 5. Păcate ascunse (mărturisite parţial)
 6. Aaron – o recunoaştere formală (Exod 32:21-24)
 7. Saul – o recunoaştere întârziată (1 Samuel 13:11-13; 15:13, 20-25)
 8. Păcate mărturisite forţat (de frică)
 9. Mica – o mărturisire de frică (Judecătorii 17:1-2)
 10. Şimei – o mărturisire cauzată de mersul evenimentelor (2 Samuel 19:19)
 11. Păcate mărturisite corect
 12. David – un păcătos pedepsit şi iertat (Psalmul 51; 2 Samuel 12:13)
 13. Abimelec – păcatul din neştiinţă şi inima sinceră (Genesa 20:4-5 – Domnului; 7, 17-  lui Avraam; 16 – Sarei; 14-15 reparare greşeli, daune)
 14. Prietenii lui Iov – o mărturisire completată cu o jertfă (Iov 42:1-10)
 15. Casa lui Israel – un popor învăţat să se mărturisească (familie – Genesa 35:2; naţiune – 1 Samuel 7:2-6

ÎNCHEIERE

 1. Nemărturisirea apasă conştiinţa, aduce pedeapsa şi oricum se ajunge şi la aflarea păcatului (Genesa 42:21-22)
 2. Mărturisirea aduce iertare şi părtăşie cu Dumnezeu şi fraţii  (1 Ioan 1:7-9)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *