Lectia 08. Feriți-vă de rău

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. „Feriţi-vă” – un sfat de sesizare; un principiu pe care Eva l-a enunţat, dar nu l-a respectat (Geneza 3:3)
 2. „Feriţi-vă”: de orice formă/înfăţişare a răului, evitaţi orice apropiere de rău/ de orice variantă a răului (1 Tesaloniceni 5:22)
 1. DOMENIILE RĂULUI
 2. Răul cunoscut (determinat)
 3. Efectul consumului din pomul cunoaşterii binelui şi răului (Geneza 2:16-17; 3:5-6, 22)
 4. Scopul Legii (educaţiei sfinte), constantele binelui şi răului (Romani 1:28-32; 2:9, 14-18, 23; 3:20). Explicaţiile cele mai profunde, mai exacte, au fost date de Domnul Isus Hristos (Matei 5:17-19, 21-22, 27-28…)
 5. Răul necunoscut (nedeterminat)
 6. Rele neprecizate distinct – forme  extreme sau  noi ale răului: ofrande umane pentru zei, fumat, droguri (Ieremia 32:35; Fapte 23:1; Romani 9:1; Filipeni 1:9-11; 1 Ioan 2:15-16; 5:19)
 7. Rele complexe, care trebuie sesizate prin interpretare, calculate într-un  sistem de valori: ecumenism, procreare, etc (Efeseni 4:20-24; 5:8-17; Matei 12:1-8; 1 Timotei 2:8-15; 5:22-23)
 1. FERIREA DE RĂU
 2. Ferirea de păcate
 3. Vegherea – a fi cu ochii în patru, căci atacurile diavolului sunt posibile în toate condiţiile (1 Petru 5:8; Psalmul 34:13-16; 1 Corinteni 12:6-7; 1 Timotei 4:7; 6:5; Efeseni 4:29; 5:19; Romani 12:9; 16:17; Apocalipsa 19:10; 22:9; Deuteronom 23:9-14)
 4. Păcatul (răul), datorită naturii păcătoase, poate duce la robie spirituală, din care se scapă cu greu (Galateni 5:13, 16-21; 1 Petru 1:14-16; 2:11; 1 Tesaloniceni 4:3-5)
 5. Ferirea de stările premergătoare ale răului (păcatului)
 6. Protejarea de formele „tampon”, pregătitoare ale păcatului (Evrei 12:1; 1 Timotei 1:5, 18-19; Matei 5:29-30; 2 Timotei 3:5, 13; 2:14, 23)
 7. Evitarea pricinilor de păcătuire (Luca 17:1-2; Romani 14:13, 21). Atenţie la ceea ce face rău altora! (1 Corinteni 8:7-13; 10:32-33;2 Samuel 11:2-4; Judecătorii 8:27)

ÎNCHEIERE

 1. Răul este tot rău – şi dacă-l cunoşti şi dacă nu-l cunoşti (Deuteronom 12:30-32), deci,  alege binele! (Psalmul 119:101)
 2. Este vrednic de urmat sfatul recabiţilor – pilda generaţiilor de sute de ani: „regimul dietetic e bun şi pentru bolnavi şi pentru sănătoşi”; „e mai bine să fii puritan decât liberal” (Proverbe 4:14-15, 27; 14:27)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *