Lectia 08. Credincioșia

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Credincioşia sau credincios, desăvârşit credincios, bună credinţă (în unele traduceri româneşti, adică virtutea de a fi demn de încredere)
 2. Credincioşia – „pistis” (lb. greacă) – fidelitate, loialitate, adeziune statornică faţă de o persoană, un principiu potrivit unei făgăduinţe, încredinţare, corectitudine şi sinceritate

 

 1. CREDINCIOŞIA – CARACTERIZARE
 2. Originea credincioşiei
 3. Dumnezeu posedă, fără a putea fi afectată – credincioşie (Romani 3:3; 2 Corinteni 1:18). El este ori Da, ori Nu. Poţi să te bazezi pe Dumnezeu – dovada cea mai puternică fiind mântuirea (1 Corinteni 1:4-9)
 4. Prin Duhul Sfânt o primim (Galateni 5:22)
 5. Componentele credincioşiei
 6. Principialitate, statornicie în cuvânt, angajamente, făgăduinţe (Evrei 10:23; 11:11)
 7. Iertare – a ţine la o prietenie – fidelitate, loialitate (1 Ioan 1:9; 2 Timotei 2:11-13)
 8. Păzire – păstrare în sfinţenie pentru mântuire (Psalmul 119:29; 1 Tesaloniceni 5:24; 2 Tesaloniceni 3:3; 1 Petru 4:19)

 

 1. CREDINCIOŞIA ÎN ACŢIUNE
 2. Manifestările credincioşiei
 3. În familie (Osea 2:20), începând de la logodnă (Maleahi 2:15; Ieremia 3:20) şi special în slujbă (1 Timotei 3:11)
 4. În raporturile cu semenii (Tit 2:10; Proverbe 11:13)
 5. În slujba sfântă (1 Corinteni 4:2; Matei 24:45; 25:21; 2 Timotei 2:2)
 6. În martiraj (Apocalipsa 2:10, 13; 13:10; 14:12)
 7. Exemple biblice
 8. Dumnezeu, faţă de Iacov (Genesa 32:10); în absenţa ispitirii (1 Corinteni 10:13); în călăuzire (Psalmul 43:3); El o declară (Exodul 34:6)
 9. Isus Hristos, faţă de Biserica Sa (Apocalipsa 1:5; 19:11; Evrei 2:17; 3:2, 5)
 10. Moise, faţă de familie şi tot poporul (Numeri 12:7; Evrei 3:2)
 11. Rut, faţă de soacra ei (Rut 1:16-17); Urie, faţă de armata Israelului (2 Samuel 11:3-15)
 12. Biserica Pergam, faşă de Cuvânt (Apocalipsa 2:13)
 13. Pavel, faţă de chemarea în slujbă (1 Timotei 1:12); „tu să rămâi” (2 Timotei 3:14a)
 14. Colaboratorii lui Pavel, faţă de Domnul: Timotei (1 Corinteni 4:17); Tihic (Efeseni 6:21); Epafras (Coloseni 1:7); Onisim (Coloseni 4:7-9)

 

ÎNCHEIERE

 1. Credincioşia identică în lucruri mari şi mici (Luca 16:10-12); leagă-le la gât (Proverbe 3:3)
 2. Răsplata credincioşiei (2 Timotei 2:12b, 13; 4:7-8; Psalmul 50:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *