Lectia 08 – Botezul

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Botezul în (cu) apă – practică creştină, prefigurată din Vechiul Testament (spălări, trecerea Mării Roşii – 1 Corinteni 10:2); element primar (oficial) de integrare în Biserică (Evrei 6:2)
 2. Botezul în prezentare biblică – valoarea reală în seria botezelor
 1. DOCTRINA BOTEZULUI
 2. Instituire
 3. Iniţiat de Dumnezeu prin Ioan Botezătorul (Luca 20:4, 7; Ioan 1:33)
 4. Practicat şi poruncit de Isus Hristos (Matei 3:16; 28:19-20)
 5. Cadru biblic al botezului
 6. Cuvântul şi botezul (Luca 3:3; Efeseni 5:26)
 7. Mărturisirea, pocăinţa şi botezul (Matei 3:6, 8)
 8. Credinţa şi botezul (Romani 10:8, 10; 1 Petru 3:21)
 9. Simbol şi procedură (Romani 6:4; Fapte 19:3-5; Galateni 3:27; Ioan 5:6, 8)
 1. PRACTICI BIBLICE
 2. Perioada Evangheliilor
 3. Ioan Botezătorul (Matei 11:11); plan divin de trecere din vechiul legământ în noul legământ (Matei 11:12-13; Luca 7:29-30)
 4. Lucrarea Domnului şi a ucenicilor (Matei 3:2; Marcu 1:14-15; Ioan 3:22; 4:1-2)
 5. Perioada Bisericii
 6. Botezul în biserici: Ierusalim (Fapte 2:38, 41); Samaria (Fapte 8:12-13); Corint (Fapte 18:8; 1 Corinteni 14-17)
 7. Botezul „individual”: famenul etiopian  (Fapte 8:29-40); Lidia (Fapte 16:15); Saul (Fapte 9:18)
 8. Botez în familii: Filipi  (Fapte 16:15, 33-34); Corneliu (Fapte 10:47-48)

ÎNCHEIERE

 1. Botezul este actul întoarcerii spre Domnul Dumnezeu a celor din poporul Israel şi a venirii la El (prima Evanghelie), a neamurilor – o unică şansă de mântuire (Efeseni 4:5)
 2. Botezul cu apă şi/cu botezul Duhului Sfânt, lansează şi echipează credinciosul pe traiectoria veşniciei, în dependenţă de Dumnezeu (Efeseni 4:1-6)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *