Lectia 08. Batrânețea

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Bătrâneţea cuprinde perioada vieţii după cincizeci de ani (leviţi), şaizeci de ani – văduve (1 Timotei 5:9), este perioada pensionării, dar unii oameni nu au bătrâneţe (Luca 12:20; Eclesiastul 7:17)
 2. Perii albi sunt podoabă (Proverbe 20:29). Bătrâneţea este faza de desăvârşire a vieţii – rodul matur şi copt (Daniel 7:13;Deuteronom 34:7), dar pe pământ este degradarea fizică ce sfârşeşte cu  moartea.
 1. PREZENTARE
 2. Caracteristici
 3. Stările fizice – anii cu puţinei plăceri trupeşti (Eclesiastul 12:1-6; Genesa 48:10; 1 Împăraţi 1:1; 14:4; 15:23; 1 Samuel 19:35)
 4. Evoluţia vieţii – diferenţe (Eclesiastul 5:15-20; Genesa 47:8-9; 2 Corinteni 5:4; Psalmul 90:10)
 5. Starea generală a bătrâneţii fericite (Iov 24:22-24; Luca 16:19, 22; Psalmul 128; Exodul 34:7; Proverbe 17:6; Psalmul 128; Judecătorii 8:32; Ieremia 49:11). Condiţii preliminare! (1 Împăraţi 3:14; Proverbe 3:2; 1 Timotei 5:9-10)
 6. Locul (rolul) bătrânilor
 7. Relaţia cu Domnul (Psalmul 71:5-6, 9, 18; Genesa 48:15-16; Ioan 3:4; 8:9; Psalmul 105:22; Eclesiastul 14:13; Fapte 2:17; Psalmul 23:6; 1 Împăraţi 11:4; Deuteronom 19, 22, 25)
 8. Activităţile bătrâneţii:
 9.         a) slujire spirituală totală (1 Timotei 5:5)
 10.         b) slujirea spirituală şi slujirea familiei (Tit 2:2, 5; 1 Timotei 5:10b)
 11.         c) stări de boală – conturi nesoldate (1 Cronici 21:18-19; Genesa 27:1; Apocalipsa 2:20-21)
 12. Atitudini faţă de bătrâni: conducere onorifică  (Filipeni 1:8-10; Numeri 11:16, 17; Deuteronom 32:7). Harul să fii ascultat toată viaţa! (Judecătorii 2:7; 2 Petru 1:12-15):
 13.       a) supunere – cinste (1 Petru 5:5; Tit 2:2-4; 1 Timotei 5:1-2)
 14.       b) grijă – recompensă (1 Timotei 5:4,8,16)
 1. BĂTRÂNI
 2. Bătrâni
 3. Bătrânii Sodomei – oameni stricaţi (Genesa 19:4; Judecătorii 19:15-21)
 4. Eli – slujitorul bătrân şi fără autoritate (1 Samuel 2:24; 4:18)
 5. Proorocul din Betel – un bătrân fără înţelepciune(1 Împăraţi 13:11, 25, 29)
 6. Bătrânimea lui Israel – autorii morali ai  condamnării la moarte a Domnului Hristos (Fapte 5:21; Luca 9:22; Matei 16:21; Luca 7:3)
 7. Bătrâni înţelepţi (fericiţi)
 8. Avraam – o bătrâneţe trăită prin credinţă (Genesa 15:15; 25:6, 8)
 9. Naomi – o bătrâneţe liniştită, după o viaţă cu dureri (Rut 4:15-16)
 10. Samuel – un bătrân curat la suflet  (1 Samuel 12:2)
 11. Iehoiada – un bătrân de excepţie  (2 Cronici 24:14-16)
 12. Recabiţii – bătrâni respectaţi şi ascultaţi (Ieremia 35:6-10)
 13. Ana – o bătrâneţe închinată Domnului (Luca 2:35)

 

 

ÎNCHEIERE

 1. Bătrânii – pensionarii vieţii (1 Împăraţi 15:5; 1 Cronici 28:27-30; 23:1)
 2. Bătrâneţea: activitate la saturaţie (Psalmul 92:14; 103:5); în aşteptarea mântuirii (Isaia 46:3-4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *