Lecția 08. Arma rugăciunii

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Rugăciunea: o activitate tainică (Matei 6:6) a părtăşiei noastre cu Tatăl, o formă de închinare – adorare în faţa lui Dumnezeu (Apocalipsa 7:11-12)
 2. Rugăciunea – o formă de luptă spirituală (Romani 15:30)
 1. LUPTA ÎN RUGĂCIUNE – PREZENTARE
 2. Rugăciunea – o luptă spirituală (un duh de rugăciune (Zaharia 12:10), alături de oştirea divină (Apocalipsa 12:7, 11)
 3. Existenţa luptelor (fronturilor);  în văzduh: forţe spirituale – oameni;  pe pământ: oameni – oameni (Efeseni 6:12, 20)
 4. Necesitatea folosirii rugăciunii alături de Cuvânt;  glasul (cuvântul) nostru lângă al Lui (Efeseni 6:17-18; Apocalipsa 12:11). În lumea spirituală  lupta este purtată prin „cuvinte”
 5. Puterea rugăciunii
 6. Rugăciunea adevărată –  conform Cuvântului, voii Lui (1 Ioan 5:14; Ioan 14:13-14); în neprihănire (1 Ioan 3:22; Iacov 5:16)
 7. Rugăciunea cu stăruinţa (Iacov 5:17-18); neîncetat (1 Tesaloniceni 5:17); în orice loc (1 Timotei 2:8); pentru toţi (1 Timotei 2:1;Efeseni 6:18)
 8. Metode de luptă
 9. Lauda (Psalmul 18:3-6; 148:2, 14)
 10. Cererea (Filipeni 4:6; Evrei 5:7; Psalmul 2:8-9)
 11. 3. Mijlocirea (2 Corinteni 1:10-11; Luca 22:32; Exodul 17:8-16)
 12. Domenii de luptă (1 Ioan 5:16)
 13. 1. Individual (Efeseni 6:13; Matei 17:21; Psalmul 56:9; 57:1-2)
 14. 2. În familie (Neemia 4:9, 14; Genesa 2:15)
 15. În  Biserică (Ioel 2:15-23; Numeri 10:9; Coloseni 4:2-4; Fapte 12:12; 6:4)
 16. În societate / lume (Daniel 10:12-14; 1 Timotei 2:1-2; Apocalipsa 7:1-2; 16:13-14)
 1. LUPTĂTORI
 2. Învinşi
 3. Prorocii lui Baal  – rugăciuni zadarnice (1 Împăraţi 18:26-29)
 4. Israel – strigăte în vânt (1 Samuel 4:5-10)
 5. Fiii lui Sceva – ordine neexecutate (Fapte 19:13-16)
 6. Învingători
 7. 1. Isus Hristos – o viaţă de rugăciune şi biruinţă deplină (Luca 4:42; 6:12; Ioan 14:30; Matei 26:36-46)
 8. Israel – biruinţe prin rugăciune (Iosua 6:3-4; 16, 20; 2 Cronici 20:3-6; 13:17, 22; Ezra 8:21-22, 31)
 9. Neemia – omul de acţiune în urma rugăciunii (1:4-11; 2:4-8;  4:9)
 10. Daniel – rugăciuni la vreme potrivită (2:13-20; 6:10, 27; 9:3-4, 21-22; 10:12-13)
 11. Pavel – luptătorul în rugăciune (Romani 15:30-32; 1 Corinteni 15:32; Coloseni 1:3; 2:1)
 12. Epafra – lupta pentru biruinţa adunării locale (Coloseni 4:12-13)

 

 

ÎNCHEIERE

 1. Lupta în rugăciune – pentru toţi din Biserică şi câmpul Evangheliei (Efeseni 6:18)
 2. Armătura completă: adevăr, neprihănire, râvnă, credinţă, nădejde, Cuvânt şi rugăciune (Efeseni 6:10-11)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *