Lectia 08-09. Cinstea

Iosif Anca

 

ÎNTRODUCERE

 1. Cinstea atribut moral: onestitate, integritate, corectitudine; respect, preţuire pentru poziţia şi personalitatea cuiva; onoarea primită prin harul divin şi activitatea proprie
 2. Cinstea în imagine divină – biblică (Luca 16:14-15, 19-23)
 1. CINSTEA – COMPORTAMENT (Psalmul 37:18)
 2. Domenii (Proverbe 11:3)
 3. Lucrurile materiale (Numeri 5:7-8; Marcu 7:2-4; Genesa 30:33; Tit 2:10)
 4. Stările sufleteşti şi fizice (Proverbe 12:4; 31:10; 1 Tesaloniceni 4:4; Evrei 13:4; Rut 3:11)
 5. Problemele social-politice (1 Împăraţi 1:52; Proverbe 20:3; Daniel 6:4)
 6. Slujbele sfinte (2 Împăraţi 12:14; 2 Cronici 8:21; 1 Samuel 2:13-17; Maleahi 1:10-14; 2:17; 3:15-16)
 7. Rezultate
 8. Oameni cinstiţi (Proverbe 19:11; Luca 16:10-12)
 9. Oameni necinstiţi – o lume compromisă(2 Timotei 3:1-4, 13)

 

 1. CINSTEA – RESPECTUL OFERIT ALTORA
 2. Domenii
 3. Cinstea pentru Dumnezeu Tatăl (Isaia 42:8; Apocalipsa 5:13) şi Fiul (Ioan 51:23;  8:49; 2 Petru 1:17):
 4.           a) cinstea care I se cuvine (Exodul 10:9; 23:14-15; Proverbe 3:9; Leviticul 19:30; Exodul 32:5; Fapte 17:23; Isaia 29:13;Matei 15:9; 2 Samuel 15:8)
 5.           b) necinstirea printr-o viaţă şi slujire păcătoasă( Romani 1:18; 2 Timotei 2:16; 1 Samuel 2:29-30);
 6. Cinstea pentru familie (Exodul 20:12; Maleahi 1:6; Matei 15:4-6; 1 Petru 3:6-7; 1 Corinteni 11:4; Romani 1:24)
 7. Cinstea pentru Biserică (1 Tesaloniceni 5:12-13; 1 Corinteni 12:23-23; Romani 12:10; Matei 25:40)
 8. Cinstea pentru autorităţi şi societate (Romani 13:7; 1 Timotei 6:1; 1 Petru 2:17; Proverbe 14:31; Leviticul 19:32; 2 Cronici 32:33)

  Nu există cinste (nici nu trebuie) pentru idoli (Ieremia 44:19; Fapte 19:27; Daniel 11:38; 5:4)

 1. Recomandări
 2. Oferă cinste în cinstea Domnului (Deuteronom 15:2; 2 Împăraţi 3:14; Matei 10:12-13)
 3. Oferă cinstea cuvenită (Evrei 12:9; Psalmul 15:4; Psalmul 2:12; Plângerile lui Ieremia 5:11-12)

III. CINSTEA PRIMITĂ DE TINE (vrednic de cinste)

 1. Principii
 2. Cinstea nu se pretinde; cinstea se dobândeşte (1 Samuel 15:30-31; 1 Tesaloniceni 2:6; Romani 14:18)
 3. Fii cinstit (corect); cinsteşte (respectă) şi vei fi cinstit – onorat (Romani 9:21; 2 Timotei 2:20-21; Luca 14:10; Daniel 2:49; 3:30)
 4. Doreşte şi acceptă numai cinstea care ţi-o aprobă Dumnezeu (Exodul 28:2; Evrei 5:4; 2 Cronici 26:18; Proverbe 25:27; Numeri 22:17, 37; 24:11; Fapte 13:27; Evrei 11:24-27)
 5. Fii vrednic de cinstea oferită (Proverbe 16:31; Tit 2:2; 1 Timotei 5:3; 3:2; 5:17; 3:8, 11, 13)
 6. Exemple
 7. Haman – omul care nu şi-a meritat cinstea (Estera 3:1-2; 5-8)
 8. Mardoheu – omul care a fost cinstit pe drept (Estera 10:2-3; Proverbe 29:23)

ÎNCHEIERE

 1. Caută cinstea sub toate aspectele – a fi, a oferi, a fi vrednic (Romani 2:7; Filipeni 4:8 – „aceea să vă însufleţească”)
 2. Aşteaptă adevărata cinste în adevărata viaţă (1 Timotei 6:16, 19Apocalipsa 7:12; 1 Petru 1:7; Ioan 12:26; Isaia 61:7), lumea şi valorile ei sunt efemere (Psalmul 49:12; Ieremia 23:40)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *