Lecția 07. Sabia Duhului

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Sabia Duhului – arma creştinului pentru orice lucrare (2 Timotei 3:16-17); o armă spirituală (2          Corinteni 10:4)
 2. Cuvântul lui Dumnezeu – Glasul Domnului – Biblia (Psalmul 29:3-9). Cuvântul credinţei – proclamat     în Numele lui Isus (Romani 10:8)
 1. SABIA – PREZENTARE
 2. Materialul săbiei – conţinutul şi dimensiunea Cuvântului (Apocalipsa 22:18-19)
 3. Cuvântul are valori multiple; El este pâine (Ioan 6); medicament (Psalmul 107:20; foc, ciocan ( Ieremia 23:29); metal preţios (Psalmul 12:6; Proverbe 30:5).
 4. Cuvântul este veşnic (1 Petru 1:23) şi este transmis prin Duhul (2 Petru 1:21)
 5. Taberele de război (în cer şi pe pământ – Isaia 34:1-8)
 6. Purtătorii sabiei sfinte (1 Samuel 3:1, 7; 13:22; Psalmul 68:11;  Fapte 6:4; 2 Timotei 2:9)
 7. Adversarii – oastea lui Satan (Deuteronom 32:41-42; Efeseni 6:12)
 8. Folosirea săbiei (lovire şi apărare – 2 Corinteni 6:7)
 9. Utilizarea Cuvântului, mai de preţ ca jertfele (1 Samuel 15:22), dar cu devotament şi dreptate  (2 Timotei 2:1-15)
 10. Mânuirea sub puterea Duhului (Fapte 1:8; 4:29, 312 Samuel 23:9-10)
 11. Între binecuvântare şi blestem (Ieremia 48:10; Habacuc 3:8-9; Matei 10:19-20; Ioan 16:13)
 12. Modelul rostirilor profetice (Ieremia 1:9; 5:14; Numeri 22:38; 2 Samuel 23:1-2)
 13. Strălucirea săbiei (biruinţa)
 14. Lumina de după mahramă (2 Corinteni 3:7; 4:6)
 15. Biruinţa vieţii şi învierii (Ioan 8:51; Psalmul 149:6-9)
 1. EXEMPLE BIBLICE
 2. Negative (învinşi)
 3. Saul – împăratul fără „sabia lui Dumnezeu” (1 Samuel 15:23, 26; 1 Cronici 10:13-14)
 4. Imeneu, Filet, Alexandru – oameni care şi-au „pierdut” săbiile (1 Timotei 1:20; 2 Timotei 2:16-18)
 5. 3. Satana – folosirea ilegală a săbiei  ( în ispitire – Matei 4:6;  în înşelare – 2 Corinteni 11:13-15 )
 6. Pozitive (biruitori – 1 Ioan 2:14)
 7. Isus Hristos – marele purtător al „sabiei Cuvântului”  (Apocalipsa 19:15; Psalmul 45:3; Luca 24:19, 27; Marcu 1:23-27)
 8. Moise şi Aaron – purtătorii „sabiei lui Dumnezeu” împotriva zeilor Egiptului (Exodul 9:20-21; 18:9-11)
 9. Proorocul din Iuda –  Cuvântul, o sabie cu două tăişuri (1 Împăraţi 13:2,9, 26)
 10. Ghedeon – „sabia Domnului şi a lui Ghedeon”(Judecătorii 7:18, 20)

ÎNCHEIERE

 1. Sabia Domnului – „laser” divin şi putere de izbăvire (Luca 1:37; Psalmul 17:13; Evrei 4:12)
 2. Cuvântul lui Dumnezeu este puterea Lui  prin Duhul –  pusă în gura luptătorilor săi (1 Corinteni 2:12-14; Ioan 12:48-50)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *