Lectia 07. Rugați-vă unii pentru alții

Iosif Anca

INTRODUCERE

 1. Rugăciunea de mijlocire este o calificare specială a celui neprihănit (Iacov 5:16-18; Isaia 1:15)
 2. Orice credincios are nevoie ca  fraţi şi surorile să se roage pentru el (1 Tesaloniceni 5:25)
 1. DE CE TREBUIE SĂ NE RUGĂM UNII PENTRU ALŢII ?
 2. Pentru a obţine legal ajutorul şi harurile Domnului (procedura general valabilă – Efeseni 1:15-19; 3:16-19; Evrei 4:15-16; 7:25)
 3. Pentru ceea ce cunoaştem de aproape (Ioan 17:9; Fapte 12:5; Romani 15:30)
 4. Pentru ceea ce cunoaştem prin Duhul, de departe (2 Corinteni 13:7; Coloseni 2:1-3; Ioan 17:20)
 5. Pentru a fi biruitori în luptele spirituale
 6. În înaintarea Evangheliei, în sprijinirea celor ce slujesc (Efeseni 6:18-20; Coloseni 4:3-4; 2 Tesaloniceni 3:12)
 7. În ispite, în ajutorul celor ce sunt atacaţi de puterile întunericului (Luca 22:31-32; 2 Corinteni 1:11; Luca 6:37-38)
 1. CUM TREBUIE SĂ NE RUGĂM UNII PENTRU ALŢII ? (1 Ioan 5:16; Luca 11:1)
 2. Conţinut
 3. În primul rând pentru naşterea şi dezvoltarea fiinţelor spirituale – o luptă a slujitorilor şi a fraţilor mai mari (Coloseni 1:9-12; 2Tesaloniceni 1:11-12; Coloseni 4:12-13)
 4. Pentru toate nevoile vieţii, pentru toate compartimentele fiinţei umane (Ieremia 29:7; 1 Timotei 2:1-4; 1 Tesaloniceni 5:23; Iacov 5:16a; Evrei 13:18-19)
 5. Metode
 6. Cu respectarea regulilor generale ale rugăciunii privind duhul şi trupul (1 Timotei 2:8-9; Marcu 11:24-25); nu te poţi ruga pentru unii, în timp ce pe alţii nu-i poţi ierta! (1 Petru 3:7)
 7. Conform călăuzirii şi râvnei Duhului (1 Tesaloniceni 6:17; Fapte 9:10-17; 14:9-10; 28:8-9; Romani 8:26-27; Iuda 1:20)
 8. Exemple de rugăciuni şi oamenii rugăciunilor de mijlocire
 9. Samuel – dorinţa de rugăciune mijlocitoare (1 Samuel 7:5; 8-9; 12:23; 15:11; 16:1)
 10. Pavel – slujitorul care se ruga pentru toţi credincioşii (Romani 1:9; Filipeni 1:4-5; Coloseni 1:3; 1 Tesaloniceni 1:2; 2 Timotei 1:3)

ÎNCHEIERE

 1. A fost o lucrare necesară şi reuşită pentru Domnul şi apostoli (Marcu 14:33-38; Fapte 6:4)
 2. Rugaţi-vă unii pentru alţii!” este rugăciunea Tatăl Nostru, o rugăciune a oricărei odăiţe pentru orice om şi orice problemă.  (Matei 6:9-13)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *