Lecția 07. Legile Vechiului Testament

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Legi ceremoniale: sărbători, preoţie, jertfe şi slujbe la Cortul Întâlnirii (Templu)
 2. Legi civile: amplificare metodologică a legii morale pentru activitatea cotidiană a statului Israel

 

 1. LEGI CEREMONIALE
 2. Prezentare
 3. Sărbători: Sabat (este înaintea Legii, ca zeciuiala); Paşte, Cincizecime, Trâmbiţe, Ziua Ispăşirii, Corturi, Lună nouă, An Sabatic, An de veselie (Leviticul 23; Deuteronom 16; Numeri 28:1-8 – jertfa zilnică)
 4. Jertfe: arderea de tot, jertfa de mâncare, mulţumire, ispăşire, vină (Leviticul 1-5; Numeri 15:1-3, 16 – oficiale; Exodul 20:24-25 – particulare). Ele trebuiau să fie fără cusur, cu miros plăcut Domnului  şi pe fond de credinţă (Evrei 13:15-16; Romani 12:1)
 5. Preoţi şi leviţi (Numeri 18). Ei aveau activitate la Cortul Domnului şi slujeau ca judecători şi învăţători. Scop: relaţia cu Dumnezeu şi armonia în popor (Deuteronom 14:29)
 6. Concluzii(rezolvarea problemelor spirituale ale păcatului)
 7. Vechiul Testament – legământ (Evrei 9:1-7, 18-22)
 8. Noul Testament – legământ (Evrei 8:1; 7:25-26; 9:8-14; 1 Petru 2:4-5, 9-10)

 

 1. LEGI CIVILE
 2. Domenii
 3. Codul judecătoresc: ierarhie teocratică (Exodul 18:19-21); fără corupţie (Exodul 23:8); martori (Deuteronom 19:15-19); pedepse (Exodul 21:23-25; Deuteronom 25:1-3)
 4. Codul funciar (viaţa agrară); o proprietate divină administrată într-un orar sfânt (Leviticul 25:23; Deuteronom 15:1-3, 12; Leviticul 25:10; Numeri 36)
 5. Codul protecţiei sociale: grija pentru săraci; o milă înţeleaptă; sclavie cu iubire (Exodul 21:5; 22:21-27; 23:9; Deuteronom 15:7-8;23:24-25; 25:19-22)
 6. Codul economic (Deuteronom 22-25): lucruri pierdute (Deuteronom 22:1-4); dobânzi (Deuteronom 23:19-20); donaţii (Deuteronom 23:21-23); zilieri (Deuteronom 24:15); preţuri şi tarife – unităţi de măsură (Deuteronom 25:13-16)
 7. Codul militar – voluntariat (Deuteronom 20:1-9)
 8. Codul alimentar şi sanitar: animale curate (Leviticul 11); grăsime şi sânge (Leviticul 7:23-27); animale sfâşiate (Leviticul 17:13-16); boli contagioase – lepra; necurăţia (Leviticul 12:14); igiena publică (Deuteronom 23:9-14); medicina legală (Exodul 21:18-22)
 9. Concluzii (o societate aleasă)
 10. Vechiul Testament – o lege superioară altor naţiuni (Deuteronom 4:5-8; 28:13-14)
 11. Noul Testament – o interpretare mai bună (Matei 5:38-48)

 

 

 

ÎNCHEIERE

 1. Legea ceremonială a oferit sfinţire, iar Legea civilă – o trăire în dragoste, pace şi evlavie (Galateni 5:22-23; 1 Timotei 4:8)
 2. Toate sunt sub spectrul binecuvântării sau al blestemului (Deuteronom 28:1-2, 15)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *