Lectia 07. Darul cârmuirii și milosteniei

Iosif Anca

 

 1. DARUL CÂRMUIRILOR
 2. Termeni şi definiţie
 3. Termeni: kubernesis – administrare, guvernare, a direcţiona, a cârmui; prohistemi – a conduce, a sta înainte, a prezida, a menţine
 4. Definiţie: Abilitatea de a face planuri, organiza lucrări pentru realizarea voii lui Dumnezeu în adunare; capacitatea de a atrage, motiva şi direcţiona activitatea membrilor adunării pentru îndeplinirea slujbelor lor (Romani 12:8; 1 Corinteni 12:28)
 5. Caracteristicile cârmuitorilor în Domnul (1 Tesaloniceni 5:12)
 6. Cel ce conduce trebuie să fie sub controlul Duhului lui Dumnezeu şi  să acţioneze pe baza principiilor de sfinţenie (Romani 15: 15-16; Psalmul 78:72; Isaia 32:1; Marcu 10:42-45)
 7. Darul conducerii cuprinde un segment de lucrare care cere colaborare cu restul lucrării (Romani 15: 20-21; Galateni 2:1-10;Proverbe 8:15-16; Luca 7:1-10)
 8. Exemple
 9. 1. Biblice:
 10. a) V T: prezidarea adunării (Numeri 27:15-20), conducerea lucrărilor de construcţie (Exodul 38:21; Numeri 4:28-33;Exodul 34:30-35); conducerea diferitelor forme de slujire de la Templul Domnului (1 Cronici 15:22; Neemia 12:8)
 11. b) N T: presbiteri – cârmuitori spirituali; diaconi – cârmuitori administratori  ( 13:2; 6:1-6; Romani 15:18; 1Corinteni 15:10; 14:23; 15:4; Galateni 1:1; 1 Timotei 3:4-5, 12;  5:17; Tit 1:5-11; 1 Petru 5:1)
 12. Practice, actuale: foruri de conducere în lucrări locale sau de misiune; administrare construcţii sau lucrări de diaconat, secretariat, publicistică, conducerea domeniului (muzical,  de rugăciune, copii)

 

 

 1. DARUL MILOSTENIEI (toată lucrarea de mântuire se datoreaza milei lui Dumnezeu – Romani 9:15-18;11: 32), iar păcătosul este marcat de dorinţa de a primi mila – Psalmul 31:9; 51:1)
 2. Termeni şi definiţie
 3. Termeni:  eleeo – a avea milă, compasiune, a acorda ajutor pentru consecinţele păcatului
 4. Definiţii: Abilitatea de ajutor spiritual printr-o compasiune extraordinară; înzestrarea divină de a avea milă pentru oamenii care sufera consecinţele păcatului (Romani 12:8; Matei 9:36)
 5. Caracteristicile celor milostivi
 6. Cei milostivi înţeleg realitatea omenirii păcătoase şi acţionează cu scopul salvării ei, dacă sunt aceptaţi (2 Cronici 30:7-8; Iacov 15:20; Iuda 23; Luca 5:20; Iona 4:2,10,11)
 7. Pe laâgă mila mântuitoare ei  pot oferi şi grija pentru celelalte nevoi (Mica 6:8; Iov 19:21; Proverbe 14:21; Iacov 2:13; Psalmul119:13; Daniel 4:27)
 8. Exemple
 9. Biblice:
 10. a) Domnul Hristos – marele evanghelist şi vindecător (Marcu 6:34; Evrei 4:15; Matei 12:7; 14:14; 20:34)
 11. b) stăpânul  robului nemilostiv – iertarea unei datorii uriaşe, din milă (Matei 18:27-33)
 12. Practice, actuale: evanghelizare, cateheză, consiliere verbală sau în scris

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *