Lectia 07. Celibatarii

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Celibatari (bărbaţi, femei) –  fameni, necăsătoriţi, văduvi
 2. Viaţa de familie a celibatarului – în funcţie de dar (1 Corinteni 7:7) şi alegere (1 Corinteni 7:37)
 1. PREZENTARE
 2. Categorii de celibatari
 3. Pe viaţa: famenii (Matei 19:12) naturali, artificiali (intervenţii chirurgicale), spirituali (nazirei) (Matei 19:11)
 4. Temporari (1 Corinteni 7:9, 36):
 5. a) probleme sociale (1 Corinteni 7:26-28)
 6. b) decesul partenerului (1 Corinteni 7:8-9; 1 Timotei 5:14-15
 7. c) probleme de boală (2 Împăraţi 7:4)
 8. d) problema constituirii familiei – numărul de băieţi şi fete (Judecătorii 21:16)
 9. Activităţi specifice
 10. Serviciul clasic antic (2 Împăraţi 20:18; Estera 1:10, 12; 2:15; 6:14)
 11. Posibilităţi actuale mai libere, diferite de ale familiştilor – misionari, asistenţă socială, deplasări, îngrijiri, asistenţă medicală (Luca 9:58; 1 Corinteni 9:5-6; Filipeni 4:11-12)
 12. Cum să fi împlinit „singur”?
 13. Când nu e bine singur? (Genesa 2:18 – în rai, dar din Genesa 3 în afara Grădinii Eden sunt multe probleme – Proverbele 21:9, 19;Deuteronom 23:1-4; Matei 12:46-50; 10:36). În raiul viitor vom fi iar toţi împreună (Luca 20:34-36; Matei 12:50)
 14. Cum nu e bine să fii singur? (Ioan 8:28-29; 2 Timotei 4:16-17). Domnul să fie prietenul vieţii tale  (Psalmul 68:5; Deuteronom 10:18; Isaia 9:17) şi nu uita de contribuţia la fondul de  asigurări sociale (Iov 31:18; Luca 20:46)
 15. Probleme (crize) pământeşti, neîmpliniri pentru lume (Eclesiastul 4:9-12; Leviticul 25:26, 28)
 16. Avantajele: evlavie totală şi slujire fără piedici (1 Timotei 4:8; Evrei 5:7; 2 Corinteni 7:32-35)
 1. EXEMPLIFICARE
 2. Oameni singuri
 3. Absalom – criza de identitate (2 Samuel  18:18)
 4. Bigtan şi Tereş – răzbunare pe familişti (Estera 2:21-23)
 5. Fameni dregători
 6. Ieremia – omul căruia Domnul i-a cerut să nu se căsătorească (Ieremia 16:1-4; Plângerile lui Ieremia 3:24-29)
 7. Daniel şi cei trei – o viaţă dedicată Domnului şi profesiei (Daniel 1:3-5, 9-11, 17-21)
 8. Famenul etiopian – un om împlinit prin mântuire (Fapte 8:27-39)

ÎNCHEIERE

 1. A fi celibatar e mai bine ca şi căsătorit (1 Corinteni 7:1, 38; Isaia 56:5; Matei 19:12)
 2. Celibatarii alipiţi de Domnul să „stăruie” 100% în singurul legământ (Isaia 56:3-4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *