Lectia 07. Atitudini față de păcătoși 03

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Atitudini faţă de cei ce se pocăiesc de păcatele lor: atitudini proprii şi a celorl din jur (Luca 15)
 2. Procese necesare datorate greşelilor, păcatelor, căderilor (1 Împăraţi 8:46; 1 Ioan 2:1-2)
 1. ATITUDINI ALE PERSOANEI ÎN CAUZĂ
 2. Autoatitudini
 3. Conştienţa, durerea pentru păcat – mărturisirea  (Psalmul 51:3; 32:3-4)
 4. Acceptarea disciplinării (1 Corinteni 5:3-5; Apocalipsa 3:19a) şi pedepse în trup (Psalmul  38:3; 78:38; 103:10)
 5. Lupta (răstignirea) împotriva firii (Evrei 12:1, 4; Apocalipsa 3:9; Matei 5:29-30; 2 Petru 1:8-10; 2:20; Luca 11:24-26)
 6. Atitudini în faţa lui Dumnezeu
 7. Rugăciunea de mărturisire şi cerere ajutor (1 Împăraţi 8:46-50; Luca 18:13)
 8. Educare spirituală prin Cuvânt (Psalmul 119:11; Iacov 1:21-25)
 9. Acceptarea robiei – libertăţii sfinte– călăuzirii Duhului  (Romani 6:13, 16; 8:1-2)

 

 1. ATITUDINEA BISERICII (faţă de cei „căzuţi”- Galateni 6:1; Iacov 5:19-20)
 2. Atitudini imediate (operative)
 3. Înştiinţarea (Ezechiel 3:17-19; Galateni 2:11-14)
 4. Mijlocirea (Isaia 53:12; Iacov 5:15-16; aviz 1 Ioan 5:16; Tit 3:11)
 5. Atitudini în timp (postoperative)
 6. Reprimire, recuperare cu bucurie şi dragoste (Luca 15:17, 10, 32; 1 Petru 4:8; 2 Corinteni 2:1-10)
 7. Mustrare, ceartă, îndemn (2 Timotei 4:2; 1 Timotei 5:2; 2 Corinteni 12:21; 13:2)

III. EXEMPLE BIBLICE

 1. Negative
 2. Ionatan fiul  lui Gherşom şi Mica, daniţii – acceptarea vinovată a idolatriei (Judecătorii 17:9-12; 18:30-31)
 3. Regii lui Israel şi Iuda – refuzul pocăinţei (2 Împăraţi 10:29, 31; 2 Cronici 25:15-16)
 4. Fiul nerisipitor – neacceptarea celui păcătos care se pocăieşte (Luca 15:27-32)
 5. Liderii evrei şi Iuda – păcatul cu voia (Matei 27:4-5)
 6. Pozitive
 7. Moise şi Samuel – marii mijlocitori ai lui Israel (Exodul 32:20-24, 31; Deuteronom 9:18-19, 26-28; 1 Samuel 12:20-25)
 8. David – păcat şi pedeapsă (2 Samuel 12:7-14)
 9. Petru – cădere şi pocăinţă (Luca 22)
 10. Isus Hristos – prietenul păcătoşilor (Luca 7:34; 15:2; Luca 19:1-10; Ioan 8:1-11)

ÎNCHEIERE

 1. Păcatul e din cale afară de păcătos (Romani  7:13; 1:18)
 2. Duhul Sfânt către Biserici:  „pocăinţa pocăiţilor” (Efes, Pergam, Tiatira, Sardes, Laodicea – Apocalipsa 2, 3; Ioan 16:8-13Apocalipsa 22:13, 17)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *