Lectia 06. Să ne îmbărbătăm unii pe alții

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Vegheaţi unii asupra altora şi întăriţi-vă, sprijiniţi-vă, încurajaţi-vă, mângâiaţi-vă, „căci orice cap tare are şi un loc moale” (1 Tesaloniceni 5:14)
 2. Există darurile (consacrate) de îmbărbătare, ajutorare, dar este nevoie ca fiecare să dea o mână de ajutor (Romani 12:8; Evrei 12:12-18)
 1. NECESITATEA (NEVOIA) ACESTUI AJUTOR
 2. Întăriţi pe cei slabi!
 3. Datorită slăbiciunii firii omeneşti şi luptelor spirituale se înregistrează o tendinţă generală de slăbire spirituală – anemie în duh (Evrei 3:12-13; 6:11-12; 10:24-25; 1 Împăraţi 19:1-18)
 4. Problemele familiale şi de boală doboară fiinţele credincioşilor (zdrobesc) şi ei trebuie învioraţi, mângâiaţi (Proverbe 18:14;14:13; Amos 1:6, 9, 11; 1 Tesaloniceni 3:1-5; 4:18; 1 Samuel 1:7-8)
 5. Sprijiniţi-i pe cei ce lucrează!
 6. Vai de cei nepăsători, dar ferice de cei ce veghează, căci sunt oameni infiltraţi pentru producerea stricăciunilor, răului (Amos 6:1;Ieremia 48:10; Iuda 1:3-4, 12-13; 2 Timotei 3:6-7; Neemia 2:18-20, 4, 6)
 7. Orice slujire presupune nevoia unui ajutor (Daniel 11:1; Filipeni 2:17-24; Filimon 1:10-13; 2 Samuel 10:11-12)
 1. MODALITĂŢI DE ÎNTĂRIRE (SPRIJINIRE RECIPROCĂ)
 2. Fii alături de fraţii tăi!
 3. Fiecare trebuie să se sprijinească pe sine, dar ce bine este dacă e cineva aproape într-un moment   greu (1 Samuel 30:3-8; Psalmul 27:14; 1 Petru 5:8-10; 2 Corinteni 1:3-11; 2 Samuel 21:8-11)
 4. Colaboraţi, vizitaţi-vă, interesaţi-vă discret de starea celorlalţi! (Romani 1:11-13; 2 Samuel 10:1-2; 2 Corinteni 2:1-13). Unii, la nevoie au fost vizitaţi de îngeri (Matei 1:14; Luca 22:43)
 5. Vorbeşte încurajator şi sprijineşte!
 6. În primul rând acesta este un rol al părinţilor spirituali (1 Tesaloniceni 2:7, 11-12; Efeseni 4:11-15), după cum  Dumnezeu Însuşi ne întăreşte  (Fapte 18:8-10; 27:23-25; 5:19-20)
 7. Manifestările sunt multiple, dictate de Duhul Sfânt (Mângâietorul): sfat, cântare (Coloseni 3:16; Ioan 14:16-18; 16:7, 13) printr-o vorbire dulce şi înţeleaptă (Proverbe 16:21; 27:9; 15:28; 24:26;  25:1)
 8. Exemple
 9. Iov – între necazuri şi prieteni  (Iov 2:11-13; 4:3-7; 6:22-27; 13:4-5; 16:2; 19:1-3; 21:1-5; 33)
 10. Pavel –  nevoia de întărire spirituală a credincioşilor (Coloseni 2:1-2; Filipeni 2:25-30; 2 Timotei 1:16-18)

ÎNCHEIERE

 1. Prezenţa Duhului Paraclet (apărător, ajutor) te face să fii alături de fraţii tăi în momentele necesare (1 Cronici 12:1, 15-18)
 2. De aceea, mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr” (1 Tesaloniceni 5:11)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *